Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite.fi-palvelu on poissa käytöstä 13.3.2019 palveluun suunnitelluista ylläpitotoimista johtuen.

Kansalaisaloite lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdan siirtämiseksi peruskoulussa ja lukiossa

22.11.2017

11 803 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 11 803

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 22.5.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite lukuvuoden koulutyön päättymisajankohdan siirtämiseksi peruskoulussa ja lukiossa

Aloitteen päiväys

22.11.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 109/52/2017

Aloitteen ensisijainen kieli

Ruotsi

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että lukuvuoden koulutyö päätetään viikon 24 viimeisenä arkipäivänä nykyisen viikon 22 asemesta. Jos perusopetuslain 23 §:n 3 momentin perusteella joudutaan korvaamaan menetettyjä työpäiviä, koulutyö päätetään kuitenkin opetuksen järjestäjän päättämänä ajankohtana.

Ulkomailla järjestettävässä opetuksessa ja opetuksessa, jossa työpäivien määrä on asianomaisen ministeriön perusopetuslain 23 §:n 1 momentin nojalla myöntämän luvan perusteella mainitussa pykälässä säädettyä suurempi, opetuksen järjestäjä päättää koulutyön päättymisajankohdasta.

Perustelut

Suomen alkukesä on usein kylmä ja sateinen,  kun taas loppukesän sää on usein lämmin ja aurinkoinen. Siirtämällä lukuvuoden koulutyön päättämistä eteenpäin kahdella viikolla oppilaiden kesäloma  saataisiin osumaan lämpimämpään osaan kesää. Tällä olisi myönteinen vaikutus oppilaiden ja heidän vanhempiensa mahdollisuuksiin palautua lomansa aikana. Tämä myös vähentäisi tarvetta matkustaa aurinkoon ja lämpöön eteläisemmille leveysasteille kouluvuoden aikana, mikä osaltaan  vähentäisi oppilaiden poissaoloja. Siten he osallistuisivat suuremmassa määrin maamme korkealaatuiseen opetukseen.

Siirtämällä lukuvuoden päättymi -stä eteenpäin kahdella viikolla kesäloma Suomessa  saataisiin osumaan suuremmassa määrin  samaan aikaan muiden pohjoismaiden ja muun Euroopan kesälomien kanssa.  Muissa Euroopan maissa kouluvuosi päättyy pääsääntöisesti kesäkuun ensimmäisen tai toisen viikon jälkeen.

Olisi toivottavaa, että lukuvuosi EU:n sisällä suuressa määrin osuisi samaan aikaan osana eurooppalaista integraatiota. Kesälomien alla järjestetään monta kansainvälistä tapahtumaa, joihin suomalaiset nuoremme voisivat kesäloman siirron ansiosta paremmin osallistua. Huoltajat palaavat Suomessa yleensä töihin elokuun keskivaiheilla,  koska he yleensä sovittavat lomansa koulujen kesälomien mukaan, kun taas suurin osa Euroopan muusta työssäkäyvästä väestöstä  lomailee elokuun ajan.

Syyslukukausi koetaan niin oppilaiden kuin koulujen henkilökunnan keskuudessa usein pitkäksi ja raskaaksi. Kevätlukukauteen osuu useampi luonnollinen keskeytys kuin syyslukukauteen. Lyhennetyllä syyslukukaudella olisi näin ollen myönteinen vaikutus niin oppilaiden kuin koulujen henkilökunnan jaksamiseen.

Lakimuutos johtaisi  maamme kouluissa parempiin tuloksiin ja  parantaisi kansalaisten hyvinvointia. Tämä osaltaan alentaisi myös terveydenhuollon kustannuksia

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Björn Wahlström


Edustajat

Björn Wahlström


Varaedustajat

Mia Förars-Pöytäniemi

Andreas Hollsten