Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite avioliittolakiin avio-oikeuden muuttamisesta

16.11.2017

13 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 13

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 16.5.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite avioliittolakiin avio-oikeuden muuttamisesta

Aloitteen päiväys

16.11.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 106/52/2017

Aloitteen sisältö

Nykyinen lainsäädäntö avio.oikeudesta johtaa pääsääntöisesti kohtuuttomiin osituskirjoihin jossa esimerkiksi selkeästi vähemmän omaisuutta omistava ja puolisoiden yhteistä omaisuutta vähemmän kartuttanut osapuoli saa kohtuutonta hyötyä riitatilanteissa ositusta tehdessä. Näin ollen lakia on muutettava seuraavasti:

1. Avioerotilanteessa aviopuolisoiden avio-oikeus oikeus sellaiseen omaisuuteen jonka osapuolet ovat hankkineet ennen avioliiton solmimista kohta on muutettava niin että avio-oikeus ei koske ennen avioliiton solmimista hankittua omaisuutta kuten esimerkiksi Norjassa on käytäntönä

2. Avioerotilanteessa avio-oikeus ei automaattisesti kata oikeutta puoleen toisen aviopuolison kartuttamaan omaisuuteen vaan osapuolten omaisuuden kartuttaminen otetaan huomioon osituksessa niin että osituksen piiriin jäävä omaisuus määritetään prosentuaalisesti suhteessa siihen kuinka osapuolet ovat yhteistä omaisuutta avioliiton aikana omalta osaltaan kerryttäneet.

3. Avioerotilanteessa aviopuolisoiden avioliiton aikana tehdyistä rahalainoista on ositukseen oltava ennen ositusperusteen syntyä tehty virallinen lainasopimus jotta laina voidaan hyväksyä osituksen piiriin kuuluvaksi. Sanallisella sopimuksella tehdyt lainat eivät automaattisesti kuulu osituksen piiriin.

Perustelut

Nykyinen vanhentunut avioliittolain osa jossa määritellään puolisoiden välilnen avio-oikeus toisen omaisuuteen on auttamattomasti vanhentunut ja lakiin on välittömästi tehtävä muutoksia jotta jatkossa vältytään kohtuuttomilta ja epäoikeudenmukaisilta ratkaisuilta tasinkoa määriteltäessä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Sami Korpela


Edustajat

Sami Korpela


Varaedustajat

Pentti Pehkonen