Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Perintö- ja lahjaverosta luopuminen

6.11.2017

57 489 vahvistettua kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 840

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 56 649

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitukset hävitetty 27.12.2018

Kansalaisaloitteen otsikko

Perintö- ja lahjaverosta luopuminen

Aloitteen päiväys

6.11.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 101/52/2017

Aloitteen ensisijainen kieli

Ruotsi

Aloitteen sisältö

Aloite koskee Lahja ja Perintäverolain muutosta, Laki 1940/378, jossa lahja- ja perintöverosta luovutaan.

Perustelut

Lahja- ja perintöverosta luovuttiin Ruotsissa jo 2004, Norja luopui vastaavasti verosta 2014. Kyseinen lahjavero on yhteiskunnalle ongelmallinen ja aiheuttaa ongelmatilanteita avio- tai avopuolisoiden, rekisteröityneen parisuhteen tai muun läheisen kuoleman tapahtuessa. Perintövero on myös moraalisesti ongelmallinen, lähiomaisen kuoleman yhteydessä valtio rankaisee surijaa vaatimalla veroa yhteisestä omaisuudesta.

Perintäveron seurauksena moni siirtää omaisuuttaan ulkomaille välttääkseen veronkantoa. Lisäksi vero kohtelee kansalaisia epäoikeudenmukaisesti ja epätasaisesti. On olemassa tapauksia, joissa perijällä ei ole pääomaa veron maksamiseksi ja on näin pakotettu myymään yhdessä hankkimaansa omaisuutta.

Vero vaikuttaa myös yrittäjyyteen, sillä estetään tai ainakin vaikeutetaan pitkäaikaista yritystoimintaa, kyseinen vero vaikeuttaa pk-yritysten sukupolvenvaihdoksia ja näin vaikuttaa suoranaisesti yritystoiminnan jatkuvuuteen. Sukupolvenvaihdokset pitkittyvät ja näin yrittäjien keski-ikä nousee. Sukupolvenvaihdokset ovat jo ennestään vaativia ja vaikeasti toteutettavissa, perintövero vaikeuttaa ennestään hankalaa prosessia.

Perintövero sinällään on turhan kova, kohdistuu jo ennestään verotettuun tuloon. Nämä verot edistävät eriarvoisuutta, eivät vähennä. Yhteenvetona todettakoon, että perintä- ja lahjavero ovat yksi Suomen talouden kehittymisen estokiviä. Kyseisen veron poistaminen luo uusia mahdollisuuksia luomalla ja säilyttämällä työpaikkoja ja edistämällä kasvua, näin voimme myös parantaa koulutuksen ja hoitoalan edellytyksiä – näin verotus on järkevämpää ja veroihin käytetyt varat voidaan ohjata talouden kasvuun.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 971 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Christian Pundars


Edustajat

Christian Pundars


Varaedustajat

Sebastian Pundars