Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Suomi suoraksi demokratiaksi ja kansanäänestyksiin siirtyminen

20.10.2017

25 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 25

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 20.4.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Suomi suoraksi demokratiaksi ja kansanäänestyksiin siirtyminen

Aloitteen päiväys

20.10.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 97/52/2017

Aloitteen sisältö

Tällä hetkellä Suomessa käytetään edustuksellista demokratiaa, eli äänestäjät valitsevat edustajia, joilla on valtuudet tehdä päätöksiä. Suomessa kansanedustaja ei ole kuitenkaan velvollinen noudattamaan äänestäjiensä tahtoa vaan voi vapaasti harkita, minkä päätöksen tekee.

Suora demokratia on demokratian muoto, jossa pääasiallisia vallankäyttäjiä ovat kansalaiset. Suorassa demokratiassa päätöksenteon mekanismeja ovat muun muassa kansalaisaloite ja kansanäänestys. Sama teknologia, mikä mahdollistaa nykyisen helpon kansalaisaloitejärjestelmän, mahdollistaisi myös vaivattomat kansanäänestykset.

Me allekirjoittaneet äänioikeutetut Suomen kansalaiset ehdotamme, että eduskunta ryhtyy lainvalmistelutoimenpiteisiin Suomen muuttamiseksi edustuksellisesta demokratiasta suoraksi demokratiaksi. Suoraan demokratiaan siirtymisestä päätetään kansanäänestyksellä.


TOTEUTUSEHDOTUKSIA

1. Kansanäänestyksiä voitaisiin toteuttaa internetin välityksellä niin, että tunnistautuminen olisi pakollista. Kansanäänestysten internet-sivut toimisivat yhtä helposti ja luotettavasti kuin Kansalaisaloite.fi.

2. Kansalaisille voitaisiin lähettää jokaisen äänestyksen yhteydessä tietopaketti, jossa esitetään tiiviisti perusteita sekä kyllä- että ei-kannan puolesta.

3. Suomen kansanedustajan rooli voitaisiin muuttaa ainoastaan lakeja ja kansanäänestyksiä valmistelevaksi työksi.

Perustelut

1. Edustuksellisessa demokratiassa kansalaiset etääntyvät helposti poliittisesta päätöksenteosta, mikä horjuttaa demokratian perusideaa eli kansalaisten valtaa omista asioistaan.

2. Moni suomalainen on menettänyt uskonsa nykyiseen poliittiseen järjestelmään. Suoraan demokratiaan siirtyminen lisäisi uskoa Suomen politiikkaan, koska päätösvalta siirtyisi kansalaisille.

3. Suora demokratia sitouttaa ihmiset yhteiskunnan toimintaan, ja sen avulla voidaan tehokkaasti valvoa eliittiä.

4. Ei ole olemassa empiirisiä tutkimuksia, jotka osoittaisivat, että kansalaisten mielipiteen huomioon ottaminen johtaisi huonoihin saati haitallisiin päätöksiin.

5. Kansa kantaa poliittisten päätösten seuraukset, joten kansalla tulisi myös olla täysi oikeus vaikuttaa päätöksiin.

6. Suora demokratia on todettu toimivaksi Sveitsissä. Poliittisella osallistumisella ja mahdollisuudella vaikuttaa asioihin on selvä ja myönteinen yhteys onnellisuuteen.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Miko Manninen


Edustajat

Miko Manninen


Varaedustajat

Pinja Taiminen