Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Peruskoulun ryhmien koko suhteessa opettajien määrään

26.9.2017

7 651 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 7 651

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 26.3.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Peruskoulun ryhmien koko suhteessa opettajien määrään

Aloitteen päiväys

26.9.2017

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 88/52/2017

Aloitteen sisältö

Lakiehdotus

Me allekirjoittaneet esitämme, että peruskoulun opettajien määrä suhteessa opetusryhmän kokoon, tulisi kirjata lakiin kohtien 1-7 mukaisesti.

1. Peruskoulun alkuopetuksessa suhdeluku olisi 1:18.
2. Peruskoulun kolmannelta luokalta lähtien suhdeluku olisi 1:20.
3. Peruskoulun erityisen tuen oppilaiden kerroin olisi 2
4. Peruskoulun tehostetun tuen oppilaiden kerroin olisi 1,5
5. Peruskoulun vieraskielisten oppilaiden kerroin olisi 1,5
6. Peruskoulun yhdysluokissa ja erityistä työturvallisuutta edellyttävissä ryhmissä
suhdeluku olisi 1:16.
7. Peruskoulun erityisopettajia pitäisi olla vähintään yksi sataa oppilasta kohti.

Perustelut

OAJ on ideoinut opettajien kanssa keinoja, joilla työrauha ja oppimisen ilo voitaisiin palauttaa opiskeluun. OAJ esitti 23.3.2017 ryhmien muodostamisen perustaksi suhdelukuja, joilla säädeltäisiin oppilaiden määrää suhteessa opettajien määrään. Opetusministeri ei ole kuitenkaan tätä lakialoitetta vienyt eteenpäin. Lisäksi Suomen sosiaalidemokraattinen puolue on esittänyt oppivelvollisuuden pidentämistä kolmella vuodella. Oppivelvollisuuden pidentäminen ei auta lapsia, joiden koulutie on noussut pystyyn jo aiemmin. Nekin miljoonat tulisivat nyt laittaa ryhmäkokojen pienentämiseen. Ainoa ratkaisu mm. syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja tasa-arvoisen opetuksen takaamiseksi koko maassa ovat OAJ:n esittämät suhdeluvut, joita esitämme nyt lakiin kirjattavaksi. Suhdeluvut takaisivat yhdenvertaisen opettajamitoituksen suhteessa lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden määrään kaikissa kouluissa ja kaikissa kunnissa koko maassa. Suhdeluvut mahdollistavat myös uudenlaiset yhteisopettajamallit.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Tanja Kauppila


Edustajat

Tanja Kauppila


Varaedustajat

Katja Harju

Sari Korhonen