Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

KULJETTAJAN ANNETTAVA MYÖS SUOJATIELLE AIKOVALLE JALANKULKIJALLE ESTEETÖN KULKU - Tarkennus TieL 2.LUKU 32.Pykälä Kuljettajan suojatiesäännöt

15.9.2017

1 093 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 39

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 054

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 15.3.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

KULJETTAJAN ANNETTAVA MYÖS SUOJATIELLE AIKOVALLE JALANKULKIJALLE ESTEETÖN KULKU - Tarkennus TieL 2.LUKU 32.Pykälä Kuljettajan suojatiesäännöt

Aloitteen päiväys

15.9.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 83/52/2017

Aloitteen sisältö

Tieliikennelakin 2.luvun 32.pykälän 1.momentin tekstiä on tarkennettava siten, että myös suojatien vieressä ajoradan ylitystä odottavalle jalankulkijalle on autoilijoiden toimesta annettava esteetön kulku suojatielle.

EHDOTUS UUDEKSI LAKITEKSTIKSI TielL 2.LUKU 32.Pykälä
1.momentti
Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä, astumassa suojatielle tai on pysähtyneenä suojatien jatkeelle mahdollista ajoradan ylitystä varten.


TIELIKENNENLAKI
2.LUKU
Tieliikennesäännöt
32.PYKÄLÄ
Ajoneuvon suojatiesäännöt

(nykyinen tekstimuoto)
1.momentti
Suojatietä lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on ajettava sellaisella nopeudella, että hän voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille.


(Lakitekninen huomautus)

TIELIIKENNELAIN MÄÄRITELMIIN TULISI TARVITTAESSA LISÄTÄ UUSI KOHTA TARKENTAMAAN SUOJATIEN JATKETTA

SUOJATIEN JATKE = Ajoradan reunasta alkava suojatien merkitsemätön jatke. Suojatien jatke alkaa ajoradan reunasta ulospäin. Jatke päättyy aikaisintaan yhden metrin etäisyydellä ajoradan reunasta jatkuen tästä enintään jalkakäytävän ajoradan puoleiseen reunaan saakka.

Perustelut

Esitetty lakimuutos velvoittaa autoilijat huomioimaan nykyistä tarkemmin suojatien vieressä ajoradan ylitystä odottavat jalankulkijat.

Autokoulujen suojatiesääntöjen opetuksessa ei voitaisi jatkossa vedota nykyiseen lain tulkintaan, jossa vain suojatiellä oleville ja sinne astumassa oleville jalankulkijoille tulee antaa esteetön kulku.

Lakimuutoksen tarkoitus on muuttaa autoilijoiden nykyistä suojatiesääntöjen tulkintaa sellaiseksi, että suojatien kunnioitus autoilijoiden parissa lisääntyisi ja sen seurauksena suojatieonnettomuuksien lukumäärä saataisiin laskuun.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Muu verkkopalvelu
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 39 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kimmo Vanhamäki


Edustajat

Kimmo Vanhamäki


Varaedustajat

Kai Berg