Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite alkolukkojen asentamisesta moottoriajoneuvoihin

23.9.2017

30 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 30

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 23.3.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite alkolukkojen asentamisesta moottoriajoneuvoihin

Aloitteen päiväys

23.9.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 85/52/2017

Aloitteen sisältö

Tämän kansalaisaloitteen tarkoituksena on, että kaikkiin moottoriajoneuvoihin olisi asennettava alkolukko. Alkolukon asentamatta jättämisestä tulisi rangaista. Käytettyihin ajoneuvoihin laitteiston asennus saattaa olla lainsäädännöllisesti hankalaa, mutta uusiin ajoneuvoihin se olisi asennettava ehdottomasti. Ja mieluummin ilman lisäkuluja ajoneuvon hankintahintaan. Tämä kansalaisaloite on ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä.

Perustelut

Alkolukkolaissa säädetään alkolukon “-käytöstä tieliikenteessä alkolukolla valvotussa ajo-oikeudessa, terveysperustein alkolukkoehdolla myönnettävässä ajo-oikeudessa sekä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa”. Tämän kansalaisaloitteen tarkoituksena on, että alkolukko tulisi pakolliseksi mahdollisuuksien mukaan kaikkiin moottoriajoneuvoihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen “Päihdetilastollisen vuosikirjan 2016” mukaan Suomessa tapahtui 17 638 rattijuopumusrikosta vuonna 2015. Päihdetilastollisessa vuosikirjassa kerrotaan näin: “Törkeiden rattijuopumusten (7 816 tapausta) osuus kaikista rattijuopumustapauksista oli 44 prosenttia vuonna 2015.” Päihdetilastollisessa vuosikirjassa kerrotaan myös seuraavaa: “Vuonna 2015 poliisin tietoon tulleisiin rattijuopumusrikoksiin syyllisiksi epäillyistä 69 prosenttia oli ollut alkoholin vaikutuksen alaisena.”

Liikenneturvan tilastoista on havaittavissa, että rattijuoppojen aiheuttamat kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat olleet viime vuosina huolestuttavasti nousussa. Rattijuopumuksista aiheutuvat onnettomuudet aiheuttavat paljon tuskaa uhreille ja heidän läheisilleen. Päihdetilastollisen vuosikirjan mukaan “Tieliikenneonnettomuuksien alkoholitapauksissa kuoli 67 henkilöä ja loukkaantui 613 henkilöä vuonna 2015.”

Alkoholin käyttö aiheuttaa yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Päihdetilastollisen vuosikirjan mukaan: “Vuonna 2013 alkoholin käyttö aiheutti julkiselle sektorille arviolta 887–1089 miljoonan euron haittakustannukset.” Rattijuopumuksista johtuvat onnettomuudet aiheuttavat ison osan näistä kustannuksista. Päihdetilastollisen vuosikirjan mukaan vuonna 2013 onnettomuus- ja rikosvahinkojen aiheuttamat alkoholihaittakustannukset olivat 377 miljoonaa euroa.

Kyseessä on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittävä asia. Rattijuopumukset aiheuttavat paljon tuskaa uhreille ja heidän läheisilleen. Rattijuopumuksien aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat suuria. Tällä kansalaisaloitteella pyritään vähentämään rattijuopumuksien aiheuttamaa tuskaa uhreille ja heidän läheisilleen sekä taloudellisia kustannuksia yhteiskunnalle.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Santeri Ala-Röyskö

Kari Ala-Röyskö


Edustajat

Santeri Ala-Röyskö


Varaedustajat

Kari Ala-Röyskö