Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite teräaseiden saattamisesta luvanvaraisiksi

4.9.2017

22 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 22

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 4.3.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite teräaseiden saattamisesta luvanvaraisiksi

Aloitteen päiväys

4.9.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 80/52/2017

Aloitteen sisältö

Suomessa myytävät teräaseet tulisi yhteiskuntamme turvallisuuden vuoksi saattaa valvonnan alaisiksi eli luvanvaraisiksi versus aseen hallussapitolupa.

Luvattoman ja laittoman teräaseen hallussapito / myyminen säädettäisiin rangaistavaksi teoksi verraten nykyistä aselakia.

Teräaseet tulisi sarjanumeroida jotta ne voidaan rekisteröidään esim. poliisin järjestelmään. Myynti tapahtuisi myös luvanhaltijoiden kautta. Ammatikäyttöön tulevat teräaseet menisivät esimerkiksi ryhmälupana, jolloin yksi henkilö vastaisi kyseisen kohteen teräaseista ja niiden käytöstä/jakelusta, päivän päätteeksi ne kerätään takaisin ja säilytetään asianmukaisesti lukitussa paikassa.

Perustelut

Suomessa tehtiin vuosina 2007 ja 2008 kaksi isoa koulusurmaa (Jokela ja Kauhajoki), näiden seurauksena aselakia kiristettiin merkittäväksi ja koulusurmia ei tämän jälkeen ole Suomessa esiintynyt. Nykyään teräasetta käytetään rikoksentekovälineenä huomattavasti enemmän kuin ennen. Tämän kansalaisaloitteen tarkoitus on kiristää nykyistä lainsäädäntöä ja vähentää teräaseilla tehtyjä rikoksia. Uskomme, että vaikutukset ovat hyvät mikäli lakia kiristetään, kuten ampuma-aselaille tehtiin ja sen tulokset olivat hyvät ja ampuma-aseiden käyttö rikostarkoituksessa on vähentynyt merkittävästi.

Mikäli teräaseet siirrettäisiin luvanvaraisiksi, olisi niitä helpompi kontrolloida kenen hallussa niitä on ja miten paljon. Luonnollisesti lupaa hakiessa hakijan on esitettävä perusteet hallussapidolle. Myös rangaistukset pitäisi säätää luvattoman teräaseen hallussapitoon, sekä käyttää tuomiota antaessa koventavana perusteena. Lupaprosessissa hakijan taustat selvitetään kuten aselupaa hakiessa.

Mahdollisia turvallisen teräaseen käsittelykursseja voitaisiin miettiä järjestettäväksi tai vaatimukseksi teräaseen/aseiden haltijoille.

Mikäli kyseinen lakimuutos tapahtuisi, se kerryttäisi myös valtiolle lisää verotuloa. Lakimuutos myös vähentäisi työttömyyttä, koska uusia henkilöitä tarvitaan käsittelmään lupia, eli kokonaisuudessa vaikutukset olisivat erittäin hyvät ja mikä tärkeintä puukotukset vähenisivät merkittävästi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jarno Rosvall


Edustajat

Jarno Rosvall


Varaedustajat

Toni Siira