Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kaivoslain muuttaminen

11.9.2017

2 876 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 876

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Kaivoslain muuttaminen

Aloitteen päiväys

11.9.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 87/52/2017

Aloitteen sisältö

Kaivoslakia on muutettava siten, että

Asetetaan louhintavero joka on x€/tonni louhittua maa-ainesta.

Valtausta/kaivostoimintaa/malminetsintää ei saa harjoittaa minkäänasteisella luonnonsuojelualueella (kansallispuistot, erämaa-alueet, luonnonpuistot, natura-alueet jne.) tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla paikalla.

Kaivosta ei myöskään saa perustaa sellaiselle etäisyydelle edellämainituista alueista, että siitä voi olla haittaa ympäristösuojelulaissa mainituilla tavoilla.

Edellämainitut pykälät eivät tulisi vaikuttamaan nykyisenkaltaiseen pienimuotoiseen kullanhuuhdontaan.

Jos kaivostoiminnasta on merkittävää haittaa paikallisille elinkeinoille, on kaivosyhtiö velvoitettava korvaamaan alueen elinkeinoharjoittajille kaivoksen aiheuttama taloudellinen menetys täysimääräisenä.

Maanomistajalle reilusti isompi provisio kaivoksen vuoden aikana louhitun metallin arvosta. (nykyinen 0,15%)

Paikallisia (ja erioten maanomistajia) on kuultava haluavatko he kaivosta.

Kaivoksen jätteitä ei saa laskea suoraan maaperään/vesistöön.

Jos näin joudutaan tekemään, jätteiden on oltava käsitelty niin ettei niistä koidu ympäristölle merkittävää/pysyvää haittaa.

Päästörajoituksia on tiukennettava nykyisestä niin, että ympäristölle ei saa aiheutua missään tilanteessa merkittävää/ pysyvää vahinkoa.

Kaivostoiminnan loppumisen jälkeen yhtiö velvoitetaam maisemoimaan kaivosalue.

Perustelut

Nykyinen kaivoslaki on suomelle/suomalaisille/suomen luonnolle epäedullinen.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kai Pyry-Pekka Lätti Jämsä


Edustajat

Kai Pyry-Pekka Lätti Jämsä
Puistokatu 5 B 18
pyry12ppl@nullhotmail.com
0400152992


Varaedustajat

Jeremi Osmo Anthony Nieminen Jämsä
Tuukri tn 15 - 16, 10120 Tallinn
hagelin.jeremi@nullgmail.com
0458468694