Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kaivoslain muuttaminen

11.9.2017

3 634 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 3 634

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 11.3.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kaivoslain muuttaminen

Aloitteen päiväys

11.9.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 87/52/2017

Aloitteen sisältö

Kaivoslakia on muutettava siten, että

Asetetaan louhintavero joka on x€/tonni louhittua maa-ainesta.

Valtausta/kaivostoimintaa/malminetsintää ei saa harjoittaa minkäänasteisella luonnonsuojelualueella (kansallispuistot, erämaa-alueet, luonnonpuistot, natura-alueet jne.) tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla paikalla.

Kaivosta ei myöskään saa perustaa sellaiselle etäisyydelle edellämainituista alueista, että siitä voi olla haittaa ympäristösuojelulaissa mainituilla tavoilla.

Edellämainitut pykälät eivät tulisi vaikuttamaan nykyisenkaltaiseen pienimuotoiseen kullanhuuhdontaan.

Jos kaivostoiminnasta on merkittävää haittaa paikallisille elinkeinoille, on kaivosyhtiö velvoitettava korvaamaan alueen elinkeinoharjoittajille kaivoksen aiheuttama taloudellinen menetys täysimääräisenä.

Maanomistajalle reilusti isompi provisio kaivoksen vuoden aikana louhitun metallin arvosta. (nykyinen 0,15%)

Paikallisia (ja erioten maanomistajia) on kuultava haluavatko he kaivosta.

Kaivoksen jätteitä ei saa laskea suoraan maaperään/vesistöön.

Jos näin joudutaan tekemään, jätteiden on oltava käsitelty niin ettei niistä koidu ympäristölle merkittävää/pysyvää haittaa.

Päästörajoituksia on tiukennettava nykyisestä niin, että ympäristölle ei saa aiheutua missään tilanteessa merkittävää/ pysyvää vahinkoa.

Kaivostoiminnan loppumisen jälkeen yhtiö velvoitetaam maisemoimaan kaivosalue.

Perustelut

Nykyinen kaivoslaki on suomelle/suomalaisille/suomen luonnolle epäedullinen.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kai Lätti


Edustajat

Kai Lätti


Varaedustajat

Jeremi Nieminen