Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Toimeentulotukea laskettaessa poistettava Kelan käyttämä työttömyyskorvauksen laskutapa kerroin 21,5 päivää, ja otettava käytettävissä olevat varat huomioon toden mukaisina

16.8.2017

23 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 6

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 17

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 16.2.2018.

Kansalaisaloitteen otsikko

Toimeentulotukea laskettaessa poistettava Kelan käyttämä työttömyyskorvauksen laskutapa kerroin 21,5 päivää, ja otettava käytettävissä olevat varat huomioon toden mukaisina

Aloitteen päiväys

16.8.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 71/52/2017

Aloitteen sisältö

Toimeentulotuessa käytettävissä olevat varat on aina otettava huomioon todellisen suuruisena. Työttömyyskorvauksen laskutapa kerroin 21,5 päivää ei vastaa sitä miten rahaa oikeasti on käytettävissä, joten se on poistettava käytöstä. Työttömyyskorvausta laskettaessa pitää ottaa huomioon vain todelliset päivät ja todelliset käyttövarat.

Perustelut

Toimeentulotuessa käytettävissä olevat varat on aina otettava huomioon todellisen suuruisena. On eri asia laskea tulot paperilla kuin mitä ne oikeasti ovat käytännössä. Kelan käyttämä työttömyyskorvauksen laskutapa kertoimella 21,5 päivää ei vastaa sitä miten rahaa on oikeasti käytettävissä.
Pitkään työttömänä olleelle tulee eteen kuukausi, jolloin hän saa kaksi kertaa kuussa korvauksen. Se ei kuitenkaan tarkoita, että hänellä olisi yhtään sen enempää rahaa silloin käytettävänä kuin muulloinkaan, koska rahat tulevat aina 4 viikon välein.
Toimeentulotukilaissa on määrätty perusosa, jonka pitäisi riittää ruokaan, pesuaineisiin, vaatteisiin, laskuihin (puhelin, netti ym.), harrastemenoihin ym jokapäiväiseen elämiseen. Esim. yksin elävällä tämä perusosa on 487,89 €/kk. Käytettäessä työttömyyskorvauksen laskutapaa kerroin 21,5 päivää, alenee yksin elävän työttömän perusosa, ja se on vain 449,01 €/kk. Menetetty summa 38,88 €/kk on vähävaraiselle iso asia, mitä hyvin toimeentulevat eivät välttämättä ymmärrä. On täysin kohtuutonta, että hyvin monet työttömät joutuvat kituuttamaan alle tämän laissa määrätyn perusosan tuloilla.
Ei voi olettaa, että kaikki pitkäaikaistyöttömät pääsisivät töihin. Työpaikkoja ei vain ole kaikille.
Vuokra maksetaan vain kerran kuussa, ja sinä kuukautena kun työtön saa kaksi kertaa korvauksen, tulisi hänen maksaa vuokran omavastuu kaksinkertaisena. Eli esim. nyt kun moni työtön maksaa itse vuokraa 30,51 €/kk, tulisi hänen sinä kuukautena, kun hän saa kaksi kertaa korvauksen, maksaa itse vuokraa 61,02 €. Silloin käytettävissä olevat varat olisi joka kuukausi samat ja toden mukaiset, edellyttäen että työttömyyskorvaus on laskettu todellisten (20 päivää) päivien mukaan.

Pitkäaikaistyöttömiä ei saa syrjiä. Suurin osa heistä haluaa oikeasti töihin. Kelan käyttämä työttömyyskorvauksen laskutapa kerroin 21,5 päivää lisää ihmisten eriarvoisuutta ja ajaa ihmisiä ahdinkoon ilman heidän omaa syytä. Siksi siitä laskutavasta on luovuttava, ja siirryttävä aina käyttämään todellisten päivien laskutapaa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 6 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Päivi Ripatti


Edustajat

Päivi Ripatti


Varaedustajat

Petri Alho