Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Asepalveluksen suorittaminen maakuntajoukoissa

22.6.2017

2 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 22.12.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Asepalveluksen suorittaminen maakuntajoukoissa

Aloitteen päiväys

22.6.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 68/52/2017

Aloitteen sisältö

Ehdotamme, että lakeja asevelvollisuudesta ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta muutetaan siten, että varusmiespalvelustaan suorittava asevelvollinen voidaan hakemuksen perusteella määrätä suorittamaan jäljellä oleva palveluksensa osallistumalla maakuntajoukkojen harjoituksiin, niihin liitettyyn Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen sotilaalliseen koulutukseen ja maakuntajoukkojen tarjoamaan virka-apuun.

Peruskoulutuskautensa (10 viikkoa) suoritettuaan, asevelvollinen voisi pyytää puolustusvoimilta siirtoa maakuntajoukkoihin. Hyväksynnän saatuaan asevelvollinen määrätään suorittamaan jäljellä oleva palveluksensa (min 95 vrk) seuraavan viiden vuoden kuluessa osallistumalla sotilaslääninsä maakuntajoukkojen harjoituksiin ja sotilaaliseen koulutukseen. Käytännössä tämä merkitsee noin 2 vrk/kk kunnes palvelusaika on täytetty.

Maakuntajoukoissa palveluksensa suorittanut asevelvollinen siirrettäisiin reserviin kuten muutkin asevelvolliset.

Perustelut

Nykyisin jokaiselle koulutettavalle asevelvolliselle ei voida osoittaa sijoituspaikkaa sodanajan joukoissa. Perinteinen varusmiespalvelus tuottaa tarpeetonta varareserviä joita ei ole tarkoituskaan käyttää poikkeustilanteissa. Tasa-arvon toteutumisen vuoksi on kuitenkin tärkeää että jokainen kykenevä asevelvollinen suorittaa asepalveluksen. Maakuntajoukoissa suoritettava palvelus parantaa myös rauhanajan valmiutta.

Maakuntajoukot ovat puolustusvoimien yksiköitä joiden oikeudet, velvollisuudet, komento- ja vastuusuhteet ovat lainmukaisella tavalla määritelty.

Palvelus maakuntajoukoissa tarjoaa joustavamman mahdollisuuden suorittaa asevelvollisuus esim yksinhuoltajille, yrittäjille ja opiskelijoille. Tämä pienentää tarvetta lykkäysten ja vapautusten hakemiseen.

Palveluksensa keskeyttävien osuus olisi todennäköisesti pienempi.

Palvelu maakuntajoukoissa vapauttaisi puolustusvoimien resursseja, kuten majoitustiloja ja kouluttajia joukkotuontantoon

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jouni Hiltunen


Edustajat

Jouni Hiltunen


Varaedustajat

Timo Vakkala