Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Perustoimeentulotuki: Omistusasunnon lainanlyhennyksien huomioon ottaminen asumisen turvaamiseksi.

20.6.2017

1 009 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 009

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 20.12.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Perustoimeentulotuki: Omistusasunnon lainanlyhennyksien huomioon ottaminen asumisen turvaamiseksi.

Aloitteen päiväys

20.6.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

0M 65/52/2017

Aloitteen sisältö

Tällä hetkellä asumistuki ja perustoimeentulotuki ei huomioi asuntolainojen lyhennyksiä. Ehdotan, että perustoimeentulotuessa huomioitaisiin myös asuntolainojen lyhennykset, sillä perusteella, että toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Mahdollinen lakiehdotusteksti:

"Perustoimeentulotuki 30.12.1997/1412, luku 2, 7 b §

Perustoimeentulotuessa otetaan huomioon myös omistusasunnossa asuvan ruokakunnan rahoitusmenojen lyhennykset asumisen turvaamiseksi, asumistukilain (938/2014) enimmäismenojen 10 § mukaisesti."

Perustelut

Tällä hetkellä asumistuki ja perustoimeentulotuki ei huomioi asuntolainojen lyhennyksiä. Asuntolainan saaminen vaatii tiettyjä tuloja ja lainan takausta joko rahallisesti tai henkilötakauksella. Tästä syystä on epäoikeudenmukaista, että vain vuokralla asuvat saavat taloudellisen tilanteen romahtaessa täyden avun asumisen turvaamiseksi, niin asumistuen kuin perustoimeentulotuen muodossa.

Tämän vuoksi ehdotan, että perustoimeentulotuessa huomioitaisiin myös asuntolainojen lyhennykset, sillä perusteella, että toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisäehdoksi voi mahdollisesti miettiä todistuksia siitä, että maksuvapaat lainoista on käytetty, tai että asunto on todistetusti myynnissä. Vaikka mielestäni on myös kohtuutonta, että omaisuus joudutaan myymään mahdollisesti lyhytaikaisen tilanteen vuoksi, esimerkiksi lomautustilanteessa. Vaihtoehtoisesti voitaisiin tehdä ehto, että lyhennykset otetaan huomioon esimerkiksi vuoden ajan, jotta järjestelmää ei tämän osalta käytettäisi hyväksi.

Mielestäni valtion tulisi tukea myös omaisuutta hankkineita. Lakimuutos saattaisi todennäköisesti lisätä myös omistusasuntojen osto- ja myyntiliikennettä, sillä tällä hetkellä henkilökohtaisen taloudellisen tilanteen romahtaminen saattaa pelottaa asunnon ostajaa.

Tämä lakimuutos saattaisi myös vaikuttaa avoliittoihin, jolloin järjestelmää ei käytettäisi hyväksi asumalla eri asunnoissa, johtuen tämän hetkiseen tukipolitiikkaan, jolloin "lisätuet" haetaan toisella asunnolla. Sitä kautta mahdollisesti voitaisiin saada tämä lisäbudjetti, sekä helpottaa esimerkiksi kunnallisia asuntojonoja. Huomautan, että en ehdota muutosta asumistukilakiin, vaan pelkästään perustoimeentulotukeen.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Ann-Christin Kalliomäki


Edustajat

Ann-Christin Kalliomäki


Varaedustajat

Jan Lindroos