Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen

12.6.2017

67 681 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 20 745

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 46 936

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, voit tehdä kannatusilmoituksen tulostettavalla esitäytetyllä lomakkeella.

Kansalaisaloitteen otsikko

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen

Aloitteen päiväys

12.6.2017

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 64/52/2017

Aloitteen sisältö

Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Esitämme, että julkisia hankintoja koskevan lain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista) 9 §:ään lisätään 16. kohdaksi soveltamisalueen seuraava rajaus: "Tätä lakia ei sovelleta sellaisten vammaispalveluiden hankintaan, joissa on kyse vammaisten henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja tuen tarpeista ja tarpeisiin liittyvistä palveluista asumisessa ja jokapäiväisessä elämässä."

Perustelut

Suomi ratifioi kesäkuussa 2016 vammaisten ihmisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen, joka korostaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta kaikessa päätöksenteossa. Sopimuksen mukaan vammaisella ihmisellä on oikeus valita asuinpaikkansa eikä häntä saa velvoittaa käyttämään tiettyä asumisjärjestelyä.

Vastustamme sitä, että vammaisten henkilöiden koko elämän mittaisia, välttämättömiä palveluja järjestetään hankintalain mukaisesti palvelujen kilpailutuksen kautta. Kilpailutus on vastoin ihmisoikeuksia ja tulee pitkällä tähtäimellä sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti kalliiksi. Nämä elämälle välttämättömät palvelut tulee rajata hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Monissa Euroopan Unionin maissa näin on tehty.

Kilpailuttamismenettelyn seurauksena välttämätöntä apua ja tukea tarvitsevilla vammaisilla henkilöillä ei ole itseä koskevien asioiden järjestämisessä osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja. Vuonna 2016 uudistettu hankintalaki ei ole muuttanut tilannetta. Vammaiset henkilöt eivät edelleenkään ole asianosaisia tehtäessä heidän elämäänsä olennaisesti vaikuttavia kilpailuttamispäätöksiä. Vammaisille ihmisillä ei ole oikeutta valittaa hankintapäätöksestä. Tämä on vahvistettu oikeuskäytännössä.

Erityisen paljon vahinkoa on tehty vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleen kuntien järjestämissä uusintakilpailutuksissa. Kun henkilökunta ei kilpailutuksen jälkeen siirry uuden toimijan palvelukseen, menettävät asumispalveluiden asiakkaat heitä ymmärtävät ja heille tärkeät työntekijät. Silloin arjen rakentaminen on jälleen aloitettava alusta. Tällä voi olla kohtalokkaat seuraukset henkilön mielenterveyden ja toimintakyvyn heikentymisen kannalta.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 20 745 kpl


Esitäytetty kannatusilmoituslomake tulostettavana PDF-lomakkeena

Vastuuhenkilöt keräävät kannatusilmoituksia aloitteeseensa paperilomakkeella. Jos haluat tehdä kannatusilmoituksen paperilomakkeella verkkopalvelun sijaan, tulosta alla oleva PDF-lomake, täytä siihen tietosi ja lähetä se oheiseen postiosoitteeseen. Postittaminen tapahtuu kannattajan kustannuksella ja vastuulla.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö / Kansalaisaloite Pinninkatu 51, 33100 Tampere


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Markku Juhani Virkamäki Tampere


Edustajat

Markku Juhani Virkamäki Tampere
Solkiniitynkatu 11, 33710 Tampere
markku.virkamaki@nullkvps.fi
040-5655 370

Risto Tapani Burman Kerava
risto.burman@nullkvtl.fi
0505569900

Lisbeth Regina Mutanen-Hemgård Kauniainen
Kauppalantie 2 A, 02700 Kauniainen
lisbeth.hemgard@nullfduv.fi
040 5264369

Jyrki Tapani Pinomaa Vihti
Aspa-säätiö Viljatie 4 A 00700 Helsinki
jyrki.pinomaa@nullaspa.fi
0400462705

Jukka Esko Tahvanainen Helsinki
NKL ry, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki
jukka.tahvanainen@nullnkl.fi
0409004875

Petri Juhani Pohjonen Espoo
petri.pohjonen@nullinvalidiliitto.fi

Tarja Tuulikki Parviainen Helsinki
Nuijamiestentie 3 B, 00400 Helsinki
tarja.parviainen@nullautismiliitto.fi
0504097940

Sari-Minna Kristiina Tervonen Helsinki
sari.tervonen@nullepilepsia.fi

Ritva Orvokki Ulander Espoo
Jämsänkatu 2 00520 Helsinki
ritva.ulander@nullautismisaatio.fi
0414323345

Ilona Annikki Toljamo Espoo
ilona.toljamo@nullcp-liitto.fi


Varaedustajat

Kirsi Johanna Konola Tampere
Pylsynkatu 3 as 2, 33500 Tamperr
kirsi.konola@nullkvps.fi
0400328095