Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Suojeluskuntien lakkautuksen peruutus

23.3.2013

375 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 375

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 23.9.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Suojeluskuntien lakkautuksen peruutus

Aloitteen päiväys

23.3.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 60/52/2013

Aloitteen sisältö

Suojeluskunnat on lakkautettu pakottavissa olosuhteissa Neuvostoliiton vaatimuksesta. Valtakunnan jota ei enää ole olemassa, sekä sen väärillä perusteilla vaatiman hitleriläismielisen (fascisminluontoisen) politiikan, joka ei koskaan ole koskenut Suojeluskuntaa ja joka näin ollen ei ole koskaan harjoittanut YK:n vastaista vihamielistä propagandaa, eikä näin ollen loukkaa ketään toista suvereenista valtiota olemassa olollaan. Suojeluskunnat ovat vain Suomen sisäinen turvallisuuorganisaatio, jota voi verrata suoraan esimerkiksi Yhdysvaltain kansalliskaartiin. Näin ollen perusteeton lakkautus pitää peruuttaa ja Suojeluskunnille antaa mahdollisuus uudelleen organisoitua oleviin ja tuleviin uhkiin tasavaltaamme ja sen kansalaisia kohtaan.

Perustelut

Suojeluskunnat lakkautettiin Välirauhansopimuksen 21 artiklan nojalla.
Alla olevien väärien perusteiden vuoksi, suojeluskuntien lakkautusvaatimus tulee peruuttaa, koska perustelut lakkautukseen eivät ole koskaan olleet oikeutetut. Suojeluskunnat eivät koskaan ole olleet Neuvostoliiton väittämä "fasistinen organisaatio", eikä natsijärjestö.

LAKKAUTUSEN SYYT JOHON PERUUTUSVAATIMUS PERUSTUU JA JONKA PERUSTELU ON VÄÄRÄ.

"Suomi sitoutuu heti hajoittamaan kaikki sen alueella toimivat hitleriläismieliset (fascisminluontoiset) poliittiset, sotilaalliset ja sotilaallisluontoiset samoinkuin muutkin järjestöt, jotka harjoittavat Yhdistyneille Kansakunnille ja erityisesti Neuvostoliitolle vihamielistä propagandaa, sekä vastaisuudessa olemaan sallimatta tämäntapaisten järjestöjen olemassaoloa."
Aluksi pykälän ei katsottu välttämättä koskevan suojeluskuntia näiden virallisesti epäpoliittisen luonteen vuoksi. Valvontakomissio kuitenkin piti suojeluskuntia organisoituna sotilaallisena järjestönä. Maan, jonka sotavoimien vahvuutta säänneltiin rauhansopimuksessa, ei ollut sopivaa pitää hyvin koulutettua, aseistettua ja organisoitua vapaaehtoisjärjestöä, jonka vahvuutta ei laskettu armeijan määrävahvuuteen. Lisäksi Neuvostoliiton johtamalle valvontakomissiolle oli ideologisesti mahdotonta sallia alun perin punaisia vastaan suunnatun porvarillisen taistelujärjestön säilyttämistä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Terho Kiviniemi


Edustajat

Terho Kiviniemi


Varaedustajat

Mika Vaarala