Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Aggressiivinen markkinointi ja myynti kiellettävä nk. katukampanjoinnissa ts. ”feissauksessa”

31.5.2017

14 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 14

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 30.11.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Aggressiivinen markkinointi ja myynti kiellettävä nk. katukampanjoinnissa ts. ”feissauksessa”

Aloitteen päiväys

31.5.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 58/52/2017

Aloitteen sisältö

Esitämme lain muuttamista katukampanjoinnin ts. ”feissauksen” osalta niin, että kadulla kulkijalle ei saisi esittää kysymyksiä ennen kuin kadulla kulkija on sanonut joitain kampanjan edustajalle ja ilmaissut tahtonsa saada lisää tietoa katukampanjan sisällöstä. Tuotteista ja palveluista kertominen ilman ohikulkijan myötävaikutusta olisi kuitenkin sallittua ilman kysymyksen omaista sanamuotoa. Lisäksi ohikulkijan seuraaminen tulkittaisiin aggressiiviseksi myynniksi ja se olisi kiellettyä.

Perustelut

Erityisesti keskusta-alueella asuvat ja töissä käyvät henkilöt joutuvat kohtaamaan kesäaikaan päivittäin useita feissareita ja sisäänheittäjiä. Usein markkinointi on ns. ”aggressiivista”, missä asiakkaalle ei vain tehdä tiettäväksi edustetun yrityksen tai yhteisön tuotteita ja/tai palveluita, vaan kadulla kulkijalta kysytään kysymyksiä tämän elämäntilanteesta, arvoista, erilaisten palveluiden käytöstä tms. Sosiaalisessa normistossamme kysymyksiin vastaamattajättäminen tulkitaan usein töykeäksi, mikä käytännössä pakottaa reagoimaan kampanjointiin jollain tavalla. Tämä pakkomarkkinointi tekee julkisessa tilassa liikkumisesta ahdistavaa erityisesti niille, joiden tulisi päivittäin näytellä kohteliasta feissareille, jotka toiminnallaan tunkeutuvat ohikulkijoiden henkilökohtaiseen tilaan. Mielestämme jokaisen tulisi saada olla kadulla rauhassa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Antti Korhonen


Edustajat

Antti Korhonen


Varaedustajat

Ari Aaltonen