Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Määräaikaisten työsopimusten määrän rajoittaminen ja järkeistäminen

22.3.2013

703 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 703

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 22.9.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Määräaikaisten työsopimusten määrän rajoittaminen ja järkeistäminen

Aloitteen päiväys

22.3.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 58/52/2013

Aloitteen sisältö

Jotta työnantajat eivät kirjoittelisi määräaikaisia sopimuksia mielivaltaisesti tulisi työaikalakiin lisätä pykälä, joka määrää, että samoin kuin jatkuvassa työsuhteessa 4kk:n työssäolon jälkeen määräaikaisuutta kohdellaan kuten vakituista työsuhdetta.esim. määräaikaisuuden loputtua työnantaja on velvollinen tarjoamaan vastaavaa vapautuvaa työtehtävää ensisijaisesti määrä aikaisessa työsuhteissa olleille henkilöille.

Määräaikaisuuksien jatkuttua yli vuoden ilman pitkiä keskeytyksiä työsuhde muuttuu automaattisesti vakinaiseksi.

Perustelut

Työntekijöiden aseman parantaminen

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jouni Lappi

Marja Itäranta-Koivula


Edustajat

Jouni Lappi


Varaedustajat

Marja Itäranta-Koivula