Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Lakialoite työttömän henkilön etuuksista tämän työllistyttyä

22.3.2013

434 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 434

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 22.9.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Lakialoite työttömän henkilön etuuksista tämän työllistyttyä

Aloitteen päiväys

22.3.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 57/52/2013

Aloitteen sisältö

Ehdotan Eduskunnan käsitteltäväksi aloitetta työttömän työnhakijan työttömyyskorvauksen ja toimeentulotuen koskemattamuusajasta tämän työllistyttyä. Työtön henkilö työllistyttyään saisi työttömyyskorvausta aina 3 kk ja mahdollisesti myös toimeentulotukea tämän ajan saatuaan työpaikan. Tänä aikana palkkatuloa ei saisi huomioida tuloksi toimeentulotukea myönnettäväksi. Palkkatulo tänä aikana olisi myös suojattava ulosotolta. Mikäli työsuhde päättyy ennen kolmea kuukautta, yksilö jatkaa työttömänä työnhakijana normaalsti vailla karenssia.

Perustelut

Pätkätyöläisyys johtaa moniin sosiaalisiin ongelmiin ja on merkittävä maksuhäiriöiden synnyttäjä. Nämä ihmiset eivät ole tyhmiä eivätkä syyllisiä omaan tilaansa. Töiden ollessa nykyään enemmän tai vähemmän lyhytaikaisia alkaen yhdestä viikosta ja aina jatkuen muutaman kuukauden mittaisiin jaksoihin on yksilöllä monia ongelmia. Asumistuki, työttömyyskorvaus ja toimeentulotuki lakkaavat. Samalla monen yksilön kohdalla laukeaa useita sosiaalisia riskejä, koska ns normivajetta ei enää saada katettua ja kulut nousevat moninkertaiseksi edelliseen tilaan nähtynä. Nykyinen lainsäädäntömme on aktiivisia kansalaisia rankaisevaa eikä kannusta, koska näitä aktiivisia yksilöitä rangaistaan työn aloittamisesta. Lakiehdotukseni rohkaisee yksilöä hakemaan aina kaikenlaista työtä ja on lopulta kaikkien etu. Yhteiskunnan menot eivät enää kasva entisestään, mutta sen sijaan verotulot kasvavat niin tuloverojen ja välillisten verojen ansiosta. Lisäksi ehdotuksellani on työllistymistä edistävä vaikutus myös kasvaneen kysynnän ansiosta. Tämän johdosta näen tarpeelliseksi esittää Eduskunnalle lakialoitetta työttömän henkilön etuuksien suojakaudesta tämän työllistyttyä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Juha Nieminen


Edustajat

Juha Nieminen

Sari Virtanen

Petri Ruotanen


Varaedustajat

Mirva Mikkonen