Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Oikeusministeriö kartoittaa mahdollisia muutostarpeita kansalaisaloitelakiin. Kerro meille näkemyksesi kansalaisaloitteista.

Vastaa kyselyyn ja osallistu keskusteluun! https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/155/

Laki Evankelis-Luterialaisen ja Ortodoksi kirkkojen asemasta

18.4.2017

8 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 8

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, voit tehdä kannatusilmoituksen tulostettavalla esitäytetyllä lomakkeella.

Kansalaisaloitteen otsikko

Laki Evankelis-Luterialaisen ja Ortodoksi kirkkojen asemasta

Aloitteen päiväys

18.4.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 51/52/2017

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet esitämme, että eduskunta aloittaa Kirkkolain 1054/1993, Ortodoksi kirkkoa koskeva lain 10.11.2006/985 ja Laki verotusmenettelystä 1558/1995 kumoamiseksi, jotta Evankelis-luterilaisen ja Suomen ortodoksikirkkojen lainsäädännölliset erityisasemat puretaan ja nämä yhteisöt muutetaan uskonnollisiksi yhteisöiksi. Samalla näitä kirkkoja koskevat verolait ja muut erityisasemat muutetaan vastaamaan uutta tilaa.

Perustelut

Suomen evankelis-luterilainen ja Suomen ortodoksi kirkkomme erityisasema on muuttunut Suomen liittymisestä Euroopan Unionin jäseneksi ja kansainvälistymisen vuoksi. Suomen perustuslain mukaan jokaisella kansalaisella on (6§) yhdenvertaisuuden ja (11§) Uskonnon ja omantunnon vapaus,mutta se ei toteudu nykylainsäädännön kautta.

Suomen evankelis-luterilainen ja ortodoksi kirkkomme nauttivat niin laajoja erityisasemia, jotka eivät kuulu enää nykyaikaiseen yhteiskuntaan.

Nykyaikana Evankelis-luterilainen kirkko on muuttunut enemmän poliittiseksi toimijaksi jota valtion ei pidä suojella. Valtio voi tarvittaessa erityislailla ja erityisellä budjettirahoituksella varmistaa kirkon muiden tehtävien hoidosta kuten muun muassa hautauksesta ja kirkonkirjojen ylläpidosta.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Esitäytetty kannatusilmoituslomake tulostettavana PDF-lomakkeena

Vastuuhenkilöt keräävät kannatusilmoituksia aloitteeseensa paperilomakkeella. Jos haluat tehdä kannatusilmoituksen paperilomakkeella verkkopalvelun sijaan, tulosta alla oleva PDF-lomake, täytä siihen tietosi ja lähetä se oheiseen postiosoitteeseen. Postittaminen tapahtuu kannattajan kustannuksella ja vastuulla.

Jukka Wallin Harustie 3 B 27 00980 HELSINKI


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jukka Anssi Wallin Helsinki


Edustajat

Jukka Anssi Wallin Helsinki
Harustie 3 B 27 00980 HELSINKI
jukka.wallin1@nullgmail.com
0400670796


Varaedustajat

Olli-Pekka Wallin Oulu
opwallin@nullgmail.com
0405666867