Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite.fi-palvelu on poissa käytöstä 13.3.2019 palveluun suunnitelluista ylläpitotoimista johtuen.

Laki Evankelis-Luterialaisen ja Ortodoksi kirkkojen asemasta

18.4.2017

13 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 13

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 18.10.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Laki Evankelis-Luterialaisen ja Ortodoksi kirkkojen asemasta

Aloitteen päiväys

18.4.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 51/52/2017

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet esitämme, että eduskunta aloittaa Kirkkolain 1054/1993, Ortodoksi kirkkoa koskeva lain 10.11.2006/985 ja Laki verotusmenettelystä 1558/1995 kumoamiseksi, jotta Evankelis-luterilaisen ja Suomen ortodoksikirkkojen lainsäädännölliset erityisasemat puretaan ja nämä yhteisöt muutetaan uskonnollisiksi yhteisöiksi. Samalla näitä kirkkoja koskevat verolait ja muut erityisasemat muutetaan vastaamaan uutta tilaa.

Perustelut

Suomen evankelis-luterilainen ja Suomen ortodoksi kirkkomme erityisasema on muuttunut Suomen liittymisestä Euroopan Unionin jäseneksi ja kansainvälistymisen vuoksi. Suomen perustuslain mukaan jokaisella kansalaisella on (6§) yhdenvertaisuuden ja (11§) Uskonnon ja omantunnon vapaus,mutta se ei toteudu nykylainsäädännön kautta.

Suomen evankelis-luterilainen ja ortodoksi kirkkomme nauttivat niin laajoja erityisasemia, jotka eivät kuulu enää nykyaikaiseen yhteiskuntaan.

Nykyaikana Evankelis-luterilainen kirkko on muuttunut enemmän poliittiseksi toimijaksi jota valtion ei pidä suojella. Valtio voi tarvittaessa erityislailla ja erityisellä budjettirahoituksella varmistaa kirkon muiden tehtävien hoidosta kuten muun muassa hautauksesta ja kirkonkirjojen ylläpidosta.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jukka Wallin


Edustajat

Jukka Wallin


Varaedustajat

Olli-Pekka Wallin