Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Erityisen kalliiden lääkkeiden vuosiomavastuun jakaminen 12 kuukaudelle

18.4.2017

2 786 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 786

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 18.10.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Erityisen kalliiden lääkkeiden vuosiomavastuun jakaminen 12 kuukaudelle

Aloitteen päiväys

18.4.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 50/52/2017

Aloitteen sisältö

Ehdotus sairausvakuutuslain (1224/2004) muuttamisesta koskien lääkeomavastuun vuosikattoa.

Aloitteen sisältö

Esitämme voimassa olevan sairasvakuutuslain muuttamista lääkeomavastuun vuosikaton maksuunpanon osalta. Kun kyseessä on erityisen kalliiden lääkkeiden luokkaan kuuluva (yhden pakkauksen arvolisäverollinen vähittäishinta on yli 1 000 euroa), vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidossa tarvittava välttämätön lääke, tulisi vuosiomavastuu jakaa tasaisesti 12 kuukaudelle.

Saadakseen luvan 12 kuukaudelle jaettuun omavastuuseen, vakuutetun olisi osoitettava sairaus- ja lääkehoidon tarve lääkärin B-lausunnolla. Erityiskorvausoikeuden vakuutetulle myöntäisi Kansaneläkelaitos.

Esitämme myös, että silloin kun sairastava elää sosiaaliturvan varassa, jaettaisiin omavastuu automaattisesti 12 kuukaudelle ja vähennettäisiin suoraan etuudesta, jolloin sairastava voisi hakea lääkkeet ilman, että joutuisi maksamaan omavastuuta apteekkiin.

Perustelut

Sairausvakuutuksesta korvataan lääkemääräyksellä määrättyjä lääkkeitä. Itse maksettava osuus korvattavista reseptivalmisteista kerryttää lääkkeiden vuosiomavastuuta eli lääkekattoa. Vuonna 2017 vuosiomavastuu on 605,13 euroa. Kun vuosiomavastuu ylittyy, on oikeus lisäkorvaukseen. Tällöin maksetaan loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuu.

Jakamalla omavastuu kohtuullisiin osiin voidaan varmistaa, että suurin osa sairastavista pystyy sitoutumaan lääkärin määräämään lääkitykseen ja kykenee itse maksamaan vuosiomavastuut. Näin vältetään myös liian suuresta kertaomavastuusta aiheutuvat toimeentulotukihakemukset, jotka osaltaan lisäävät yhteiskunnan kustannuksia.

Lääkemarkkinoille tulee vuosittain uusia lääkkeitä, joilla voidaan saada terveyshyötyjä ja siten parempaa elämänlaatua. Osa uusista lääkkeistä tuo kokonaan uuden vaihtoehdon aiemman hoidon rinnalle, kuten on käynyt biologisten lääkkeiden tultua markkinoille. Erityisen kalliiden lääkkeiden luokkaan kuuluvat biologiset lääkkeet ja niiden biosimilaarit ovat mullistaneet usean sairauden hoidon. Biologisia lääkkeitä käytetään sekä harvinaissairauksiin että yleisten sairauksien, kuten reumasairauksien, diabeteksen, tulehduksellisten suolistosairauksien, astman ja syövän hoidossa.

Esimerkiksi reumahoidossa biologisia lääkkeitä käytetään vasta silloin, kun perinteiset reumalääkkeet eivät ole riittävästi sammuttaneet tulehdusta. Reumasairaudet ovat edelleen yhtä vakavia ja vammauttavia sairauksia kuin aiemminkin, mutta nykyaikaiset hoidot parantavat merkittävästi ihmisten toiminta- ja työkykyä ja vähentävät vammautumisen riskiä. Hyvä hoito turvaa tämän kehityksen ja se on myös kansantalouden kannalta tuottava sijoitus. Tarkoituksenmukaiseen hoitoon pitää olla kaikilla mahdollisuus. Vain otettu lääke auttaa.

Biologiset lääkkeet kuuluvat erityisen kalliiden lääkkeiden ryhmään. Näitä lääkkeitä käytettäessä vuosiomavastuun ylittyminen yhdessä tai muutamassa kuukaudessa on yleistä ja 605,13 euron omavastuun maksaminen näin lyhyessä ajassa kohtuuton kustannus sairastavalle. Näissä sairausryhmissä on myös runsaasti monisairaita, iäkkäitä ja vähävaraisia. Myös perheet, joissa on useampia sairastavia joutuvat maksamaan omavastuun moninkertaisena vuoden alussa. Tekemämme kyselyn mukaan, monet ovat joutuneet turvautumaan pikavippeihin (korko 50 prosenttia +viitekorko) ja luottokorttimaksuihin (korko 5-14 prosenttia), joita ovat maksaneet pienissä erissä takaisin tai jääneet jopa velkakierteeseen. Osa on jättänyt taloushaasteiden vuoksi lääkkeet kokonaan hankkimatta, joka on yhteiskunnalle pitkällä tähtäimellä kaikkein kallein vaihtoehto. Se johtaa hyvin todennäköisesti työkyvyn ja elämänlaadun heikkenemiseen sekä sairaanhoitopalvelujen tarpeen lisääntymiseen.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Maria Ekroth


Edustajat

Maria Ekroth


Varaedustajat

Anni Pyy