Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

YLI 3500kg PAINAVAN AJONEUVON KULJETTAJAN VELVOLLISUUS ESTÄÄ AJONEUVON LUVATON HALTUUNOTTO TAAJAMASSA JA YLEISÖTILAISUUKSIEN LÄHEISYYDESSÄ

9.4.2017

28 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 28

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 9.10.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

YLI 3500kg PAINAVAN AJONEUVON KULJETTAJAN VELVOLLISUUS ESTÄÄ AJONEUVON LUVATON HALTUUNOTTO TAAJAMASSA JA YLEISÖTILAISUUKSIEN LÄHEISYYDESSÄ

Aloitteen päiväys

9.4.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 49/52/2017

Aloitteen sisältö

TIELIIKENNELAKI
6 luku
(xx pykälä)
Yli 3500kg painavan ajoneuvon kuljettajan velvollisuus estää ajoneuvon käyttö ulkopuolisilta taajama-alueella, festivaalialueilla ja virallisten yleisötilaisuuksien läheisyydessä

Yli 3500kg painavan ajoneuvon kuljettajan on taajama-alueella, festivaalialueella tai sellaisen alueen läheisyydessä, jossa on käynnissä yleisötilaisuus, varmistettava, että henkilö, jolla ei ole käyttö-oikeutta kyseiseen ajoneuvoon, ei voi ottaa ajoneuvoa luvatta haltuunsa käyttäen ajoneuvon virta-avaimia:

1) linja-autossa,

2) pakettiautossa,

3) kuorma-autossa.

Mikäli ajoneuvon apulaitteet toimiakseen vaativat ajoneuvon moottorin olevan käynnissä, on ajoneuvon käyttö ulkopuolisilta oltava estettynä muulla viranomaishyväksytyllä ajon estävällä laitteella.

Perustelut

Lakialoitteen tarkoitus on pyrkiä ehkäisemään raskaan ajoneuvon luvaton haltuunotto ja ajoneuvon käyttäminen vahingoittamistarkoitukseen taajama-alueilla, festivaalialueilla ja yleisötapahtuma-alueilla, joissa on huomattava määrä jalankulkijoita.

Lisäksi lakialoitteen tarkoitus on ohjata raskaan ajoneuvojen kuljettajien toimintatapoja sellaisiksi, että yleinen turvallisuus lisääntyy.

Mikäli lainsuunnittelussa lakialoite säädettäisiin ilman alueellista rajoitetta, vahvistettaisiin sillä yhä voimakkaammin kuljettajien tapakäyttäytymistä sellaiseksi, että ajoneuvon luvaton haltuunotto vaikeutuisi kaikkialla.

Rangaistusta määrättäessä, tulisi ottaa huomioon laissa tarkoitetun kuljettajan huolimattomuuden mahdollistaman vahingonteon vakavuus. Jotta kuljettajien toimintatapa saataisiin ohjattua halutuksi, tulisi rangaistus määrittää vähintään yhtä suureksi kuin kaupallisessa liikenteessä on määrätty väärästä kuormauksesta (10 päiväsakkoa).

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kimmo Vanhamäki


Edustajat

Kimmo Vanhamäki


Varaedustajat

Veli-Matti Rapinoja