Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Esitys maa- ja metsätalousministeriön 10.1.2006 voimaantulleen asetuksen ampumakokeesta muuttamiseksi

5.4.2017

39 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 39

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 5.10.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Esitys maa- ja metsätalousministeriön 10.1.2006 voimaantulleen asetuksen ampumakokeesta muuttamiseksi

Aloitteen päiväys

5.4.2017

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 44/52/2017

Aloitteen sisältö

Esitän ampumakokeen muuttamista seuraavilta osin:
4§ Maalikuvio
Ensimmäinen lause korvataan lauseella: Ampumakokeessa ammutaan sekä paikallaan olevaan että liikkuvaan maalikuvioon.
Lisätään kohdan neljänneksi lauseeksi: Liikkuvana maalikuviona on Suomenhirvikuvio
5§ Ampumakokeen suorittamistapa
Ensimmäinen lause korvataan lauseella: Ampumakoe on kaksiosainen. Ensimmäinen osa ampumakokeesta suoritetaan ampumalla seisovaan maalikuvioon kolme laukausta vapaavalintaisesta pysty-, istuma- tai polviasennosta 75 metrin ampumaetäisyydeltä.
Lisätään kohdan neljänneksi lauseeksi: Ampumakokeen toinen osa voidaan suorittaa kun ampumakokeen ensimmäinen osa on suoritettu hyväksytysti. Ampumakokeen toinen osa suoritetaan ampumalla liikkuvaan Suomenhirvikuvioon kolme laukausta seisoma-asennosta ilman tukea. Liikuntarajoitteinen seisomaan kykenemätön, (todistus vammasta), voi suorittaa ampumakokeen toisen osan istualtaan ampumalla ilman tukea.
9§ Ampumakokeen hyväksyminen
Ensimmäinen lause korvataan lauseella: Ampumakoe hyväksytään, jos ampumakokeen ensimmäisen ja toisen osion kaikki kolme osumaa vähintään sivuavat osuma-alueiden ulkoreunaa.
11§ Siirtymäsäännökset
Tämä ampumakoeasetus astuu voimaan välittömästi. Kaikki voimassa olevat ampumakoetodistukset on uusittava ennen uuden metsästysvuoden (1.8.-31.7.) alkamista.

Perustelut

Nykyinen asetus ampumakokeesta ei anna sellaista näyttöä ampujan taidoista, joita suomalaisen suurriistan metsästys edellyttää. Voimassa olevan asetuksen perusteella voidaan todeta ainoastaan se, että aseen tähtäimet ovat kutakuinkin kohdallaan ja että osuminen paikallaan olevaan kohteeseen on mahdollista. Tällainen tilanne on kuitenkin käytännön metsästystä ajatellen erittäin harvinainen. Usein metsästystilanteet ovat nopeatempoisia, jolloin ammutaan metsämaastossa nopeasti liikkuvaan kohteeseen. Ilman radalla tapahtuvaa jatkuvaa harjoittelua ja etäisyyden arviointikykyä harjoittamalla on osuminen vaikeaa. Ilman riittävää näyttöä ampujan kyvystä ampua hallittuja laukauksia myös liikkuvaan kohteeseen, on metsästyksen etiikkaan kuulumaton turvallisuusriski.

Voimassa oleva asetus on vähentänyt merkittävästi metsästysseuroissa tapahtuvaa ampumaharjoittelua. Lakimiesten tulkinta siitä, että ampumakokeen suorittanutta ei voi velvoittaa harjoittelemaan hirviammuntaa, on romahduttanut kiinnostuksen metsästysampumaharrastukseen. Luottaminen velvollisuudentuntoon on osoittaunut kyseisen asetuksen kohdalla vääräksi aiheuttaen metsästykseen kuulumattoman turvallisuusriskin.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jarmo Murro


Edustajat

Jarmo Murro


Varaedustajat

Jouko Silosuo