Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ehdotus lainvalmistluun ryhtymisestä, koskien vanhustyön hoitajien mitoitusta

28.3.2017

566 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 566

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 28.9.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Ehdotus lainvalmistluun ryhtymisestä, koskien vanhustyön hoitajien mitoitusta

Aloitteen päiväys

28.3.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 35/52/2017

Aloitteen sisältö

Vaadin kansalaisaloitteessani Eduskuntaa määräämään lain/säädöksen, jota on noudatettava. Tämä määräys on oltava yksiselitteinen ja sillä on määrättävä hoitajien määrä vanhustenhoidossa. Sen on oltava ainakin puolitoista kertaa suurempi nykyiseen hoitajien määrään verrattuna, jotta alla olevalla lailla on edes jonkinlaiset edellytykset toteutua.

Tällä hetkellä alla olevaa lakia rikotaan koko valtakunnassa kaikissa vanhusten hoito ja hoiva palveluissa, koska henkilöstöä on aivan liian vähän.

LAKI JOHON VETOAN:
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
2 luku 14, 19, 20 sekä 21§
Iäkkäälle henkilölle tarjottavien sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito.
Henkilöstö: Toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. Jos toimintayksikön tiloissa hoidettavana olevan iäkkään henkilön toimintakyky on alentunut siten, että hän tarvitsee huolenpitoa vuorokaudenajasta riippumatta, toimintayksikössä on oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina. Toimintaa on johdettava siten, että se tukee laadukasta asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta, kuntouttavan työotteen edistämistä.

Perustelut

TÄMÄN HETKEN HOITOTYÖ:
Kiireen vuoksi hoitajat ovat lopen uupuneita ja eivät jaksa enää kamppailla hoitoalan systeemiä vastaan. Tekevät konemaisesti vain sen, mitä käsketään tekemään. Ihmistä ei pystytä hoitamaan enää kokonaisvaltaisesti eikä hoidolla ole jatkuvuutta. Systeemin vuoksi asiakkaita ei enää tunneta, koska työ on liian kiireistä ja kaikki hoitavat joskus jopa koko oman sote alueen asiakkaita. Jopa reilut kymmenen aamukäyntiä ja 25 iltakäyntiä. Eräs asiakas piti kirjaa hänellä käyneistä eri hoitajista vuoden aikana, nimiä kertyi 300. Hoitajien vika tämä ei ole, vaan tämän systeemin. Hoitajat haluaisivat hoitaa kuten heidät on koulutettu, mutta eivät tähän pysty, tällaisen systeemin vuoksi. Esim. kuntouttavasta hoidosta ei voida puhuakaan. Toiset jopa itkevät töissä, niin uupuneita he ovat. Saatat ajaa jopa 70km per työvuoro ja tämä pienen kaupungin alueella. Työlista saattaa muuttua kesken työvuoron. Kaiken tämän lisäksi teet erilaisia tilastointeja käyttäen työajasta tähän jopa 25%. Tilastoinnista nähdään myös se, kuinka paljon hoitajia tarvitaan, laskemalla asiakkailla käytetty aika. Tavoite on aivan liian vähän tällä hetkellä. Hoitajat ovat niin tunnollisia, että tekevät työt juosten, jopa ilman lakisääteisiä taukoja sekä esim. jos joku sairaslomalla ja sijaista ei saada hoidetaan sitten sairaslomalaisenkin työt lisäämällä tahtia, koska ei voi jättää ketään vanhusta hoitamatta. Johtajia on kuitenkin jostain syystä lisätty. Kuitenkaan et saa edes puhelimella lähiesimiestäkään kiinni, kun on palaveria palaverin perään.
Työ on muuttunut 80 luvulta lähtien. Ensin oli isot laitokset ja kehitettiin toimintaa rakentamalla pieniä yksiköitä, saadakseen asiakkaille inhimillisempää ja yksilöllisempää hoitoa. Kotihoidossa oli pienet tiimit, oli omahoidettavat. Koko tiimillä oli tietoa kaikista tiimin asiakkaista. Asiakkaita hoidettiin kokonaisvaltaisesti ja hoidolla oli jatkuvuutta.
Nyt nämä laitokset on tyhjillään ja kaikki pyritään hoitamaan kotona. Nyt myös tiimit ovat purettu. Kokonaisvaltaisuus on hävinnyt. Voi esim. Käydä niin, että asiakas ei syö ja valittaa huonoa oloaan. Hoitajat saattavat laittaa tämän kokonaan esim. asiakkaan masentumisen piikkiin , koska näkevät samaa asiakasta niin harvoin eikä saata tietää asiakkaan historiaa (esim. sijaiset ja sijaisen sijaiset) . Kuitenkin kyse saattaa olla vain siitä, että asiakas on täynnä ulostetta, kun ei olla huomattu seurata vatsantoimintaa. Mielestäni tämä systeemi on liian tekninen ihmisläheisesssä työssä. Nyt on alettu puhua jälleen isojen laitosten puolesta sekä pientiimeistä. Jos ei itkettäisi voisi tälle hölmöläisen hommalle nauraa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Muu verkkopalvelu
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Paula Pakarinen


Edustajat

Paula Pakarinen


Varaedustajat

Ari Pakarinen