Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Yhteishuoltajien asumistuki tasapuoliseksi

25.3.2017

12 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 12

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 25.9.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Yhteishuoltajien asumistuki tasapuoliseksi

Aloitteen päiväys

25.3.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 36/52/2017

Aloitteen sisältö

Yhteishuoltajuudessa olevat lapset tulee asumistuen määrää laskiessa katsoa kirjoilla oleviksi molempien huoltajien virallisissa osoitteissa.

Perustelut

Nykytilanne on se, että vain sen huoltajan, jonka osoitteessa yhteishuollossa olevat lapset ovat kirjoilla, ruokakunnan koko voidaan merkitä todellisena. Pienituloisissa perheissä tämä asettaa lasten hyvinvoinnin (mahdollisuus omaan henkilökohtaiseen tilaan ja rauhaan) kyseenalaiseksi sen vanhemman luona, jossa ei pienien tulojen ja asumistuettomuuden(asumistuen ruokakunnan koossa huomioidaan vain osoitteessa virallisesti kirjoilla olevat)vuoksi kyetä tarjoamaan riittävää asumistilaa lapsille. Lisäksi lasten virallinen osoite aiheuttaa useissa eroperheissä riitaa, työtä kunnan lastenvalvojille ja näin ollen lapset ovat "riitakapuloina". Lapset vaistoavat vanhempien riitelyn. Lasten luonapito on haastavaa, jos lapsia on useita ja tilaa vähän. Mikäli toinen vanhemmista on toista voimakastahtoisempi, hän voi nykykäytännössä rajoittaa toisen vanhemman lasten luonapitoa sillä perusteella, ettei toisella vanhemmalla ole heille tarpeeksi tilaa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Tiina Tyni


Edustajat

Tiina Tyni


Varaedustajat

Jani Jokela