Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Oikeusministeriö kartoittaa mahdollisia muutostarpeita kansalaisaloitelakiin. Kerro meille näkemyksesi kansalaisaloitteista.

Vastaa kyselyyn ja osallistu keskusteluun! https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/155/

Työnhakuoikeus paperittomille ulkomaalaisille

25.3.2017

329 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 329

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Työnhakuoikeus paperittomille ulkomaalaisille

Aloitteen päiväys

25.3.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 34/52/2017

Aloitteen sisältö

Maassa oleskeleville paperittomille ulkomaalaisille tulee säätää laissa oikeus hakea työtä tai aloittaa yritystoiminta. Työnhakuoikeus kestäisi kuusi kuukautta, ja sinä aikana henkilöt ja heidän perheenjäsenensä katsottaisiin maassa laillisesti oleskeleviksi. Jos kuuden kuukauden kuluessa löytyy työtä tai henkilö aloittaa elinkelpoisen yritystoiminnan, henkilölle ja hänen perheenjäsenilleen myönnettäisiin tarvittavat oleskeluluvat.

Aloitteen tarkoituksena on lievittää paperittomien ulkomaalaisten tukalaa tilannetta ja toisaalta saada heidän työpanoksensa hyötykäyttöön.

Koska aloite liittyy poikkeukselliseen tapahtumaan eli paperittomien ulkomaalaisten määrän nopeaan lisääntymiseen, laki voisi olla määräaikainen.

Perustelut

Maassa oleskelee sisäministeriön arvion mukaan 2500-3000 kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa. Määrä on noussut äkillisesti, ja se johtuu turvapaikanhakemusten voimakkaasta lisääntymisestä vuodenvaihteessa 2015-2016. Turvapaikkahakemusten tulva ja Maahanmuuttoviraston tiukka linja ovat johtaneet siihen, että kaikki kielteisen päätöksen saaneet henkilöt eivät käytännössä voi palata lähtömaahansa. Välttääkseen maasta poistamisen pakkokeinoin, ihmiset ja perheet joutuvat pysymään piilossa viranomaisilta.

Hallitus pyrkii vaikeuttamaan paperittomien elämää Suomessa kaikin tavoin. Hallituksen joulukuussa 2016 hyväksymän toimenpidesuunnitelman mukaan paperittomille ei tule myöntää sosiaali- ja terveyspalveluja eikä toimeentulotukea, lapsia ei pidä päästää kouluun ja työntekoa ei tule sallia. Toimenpidesuunnitelma on inhimillisesti katsoen absurdi kun kyse on henkilöistä, jotka kotimaassaan voisivat joutua vainon kohteeksi.

Tarvitaankin inhimillisempiä toimia paperittomien määrän vähentämiseksi. Tilanne on poikkeuksellinen ja myös edellyttää poikkeuksellisia toimia. Ihmisten hätää ei kuitenkaan tule lisätä. Siksi paperittomille tulee antaa mahdollisuus järjestää oma ja perheensä elämä Suomessa. Oikeus hakea ja ottaa vastaan työtä tai aloittaa yritystoiminta olisi sivistynyt tapa tähän. Työmarkkinoiden kannalta hetki olisi sopiva. Varsinkin rakennusalalla, autoteollisuudessa ja telakoilla tarvitaan lisää työvoimaa. Työmarkkinat hyötyisivät ja paperittomien määrä vähenisi.

Koska tilanne on poikkeuksellinen, laki voisi olla kokeiluluonteinen eli määräaikainen. Määräaikaisuuden takia laki ei myöskään lisäisi hallituksen kovasti pelkäämää Suomen vetovoimaisuutta turvapaikanhakijoiden kohdemaana.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Ana Maria Gutierrez Sorainen Lohja


Edustajat

Ana Maria Gutierrez Sorainen Lohja
Karisjärventie 93 03810 Ikkala
anasorainen@nullgmail.com
0449787150


Varaedustajat

Lassi Veikko Jääskeläinen Lohja
Rantapuisto 23A, 08100 Lohja
lassijaa@nullgmail.com
044 024 0176