Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Työnhakuoikeus paperittomille ulkomaalaisille

25.3.2017

602 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 602

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 25.9.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Työnhakuoikeus paperittomille ulkomaalaisille

Aloitteen päiväys

25.3.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 34/52/2017

Aloitteen sisältö

Maassa oleskeleville paperittomille ulkomaalaisille tulee säätää laissa oikeus hakea työtä tai aloittaa yritystoiminta. Työnhakuoikeus kestäisi kuusi kuukautta, ja sinä aikana henkilöt ja heidän perheenjäsenensä katsottaisiin maassa laillisesti oleskeleviksi. Jos kuuden kuukauden kuluessa löytyy työtä tai henkilö aloittaa elinkelpoisen yritystoiminnan, henkilölle ja hänen perheenjäsenilleen myönnettäisiin tarvittavat oleskeluluvat.

Aloitteen tarkoituksena on lievittää paperittomien ulkomaalaisten tukalaa tilannetta ja toisaalta saada heidän työpanoksensa hyötykäyttöön.

Koska aloite liittyy poikkeukselliseen tapahtumaan eli paperittomien ulkomaalaisten määrän nopeaan lisääntymiseen, laki voisi olla määräaikainen.

Perustelut

Maassa oleskelee sisäministeriön arvion mukaan 2500-3000 kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa. Määrä on noussut äkillisesti, ja se johtuu turvapaikanhakemusten voimakkaasta lisääntymisestä vuodenvaihteessa 2015-2016. Turvapaikkahakemusten tulva ja Maahanmuuttoviraston tiukka linja ovat johtaneet siihen, että kaikki kielteisen päätöksen saaneet henkilöt eivät käytännössä voi palata lähtömaahansa. Välttääkseen maasta poistamisen pakkokeinoin, ihmiset ja perheet joutuvat pysymään piilossa viranomaisilta.

Hallitus pyrkii vaikeuttamaan paperittomien elämää Suomessa kaikin tavoin. Hallituksen joulukuussa 2016 hyväksymän toimenpidesuunnitelman mukaan paperittomille ei tule myöntää sosiaali- ja terveyspalveluja eikä toimeentulotukea, lapsia ei pidä päästää kouluun ja työntekoa ei tule sallia. Toimenpidesuunnitelma on inhimillisesti katsoen absurdi kun kyse on henkilöistä, jotka kotimaassaan voisivat joutua vainon kohteeksi.

Tarvitaankin inhimillisempiä toimia paperittomien määrän vähentämiseksi. Tilanne on poikkeuksellinen ja myös edellyttää poikkeuksellisia toimia. Ihmisten hätää ei kuitenkaan tule lisätä. Siksi paperittomille tulee antaa mahdollisuus järjestää oma ja perheensä elämä Suomessa. Oikeus hakea ja ottaa vastaan työtä tai aloittaa yritystoiminta olisi sivistynyt tapa tähän. Työmarkkinoiden kannalta hetki olisi sopiva. Varsinkin rakennusalalla, autoteollisuudessa ja telakoilla tarvitaan lisää työvoimaa. Työmarkkinat hyötyisivät ja paperittomien määrä vähenisi.

Koska tilanne on poikkeuksellinen, laki voisi olla kokeiluluonteinen eli määräaikainen. Määräaikaisuuden takia laki ei myöskään lisäisi hallituksen kovasti pelkäämää Suomen vetovoimaisuutta turvapaikanhakijoiden kohdemaana.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Ana Gutierrez Sorainen


Edustajat

Ana Gutierrez Sorainen


Varaedustajat

Lassi Jääskeläinen