Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Suomeen tulee säätää laki, että maahan voidaan tuoda vain direktiivin mukaisesti tuotettua sianlihaa

22.3.2017

1 446 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 446

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 22.9.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Suomeen tulee säätää laki, että maahan voidaan tuoda vain direktiivin mukaisesti tuotettua sianlihaa

Aloitteen päiväys

22.3.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 32/52/2017

Aloitteen sisältö

Suomessa tulee sallia ainoastaan direktiivin mukaisen sianlihan myynti.

Sian saparon typistäminen on direktiivissä kielletty, mutta sitä tehdään useimmissa EU-maissa rutiininomaisesti.
Näin tuotettua lihaa ei tule markkinoida maahan, jossa noudatetaan direktiiviä, vaan se on myytävä sisämarkkinoilla.

Suomeen tulee säätää laki, että maahan voidaan tuoda sianlihaa vain jos se on direktiivin mukaisesti tuotettua.

Perustelut

Suomessa tulee sallia ainoastaan direktiivin mukaisen sianlihan myynti.

Suomi on niitä harvoja maita Euroopassa, joissa sikojen kasvattamisessa elintarvikkeiksi noudatetaan direktiivin määräyksiä.

Sian saparon typistäminen on direktiivissä kielletty rutiininomaisesti, mutta sitä tehdään useimmissa EU-maissa kansallisen poikkeuksen turvin, väliaikaisesti, ei rutiinitoimenpiteenä.
Näin tuotettua lihaa ei tule markkinoida maahan, jossa noudatetaan direktiiviä.

Suomessa sianlihan tuotanto on kulutuksen kanssa tasapainossa. Ei direktiivin mukainen tuontiliha aiheuttaa markkinahäiriöitä. Ala-Saksissa maksetaan palkkiota jos 70 prosentilla sioista on häntä. Suomessa hännälliset siat ovat vaatimus, josta ei makseta palkkiota.

Eri maiden sianlihantuotanto asetetaan eriarvoiseen asemaan sallimalla direktiivin noudattamatta jättäminen.

Suomen lain tulee suojella direktiivin henkeä ja eettistä kotieläintaloutta. Suomen lain tulee suojella eläinten hyvinvointia, mitä saparon typistäminen ei ole.

Suomen tulee turvata EU:n lainsäädännön direktiivin mukainen eläintuotanto.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Hannu Koivisto


Edustajat

Hannu Koivisto


Varaedustajat

Timo Heikkilä