Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Omien mobiililaitteiden käytön kielto peruskouluissa

17.3.2017

22 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 22

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 17.9.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Omien mobiililaitteiden käytön kielto peruskouluissa

Aloitteen päiväys

17.3.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 31/52/2017

Aloitteen sisältö

Omien mobiililaitteiden (älypuhelimet, tabletit ja vastaavat) käyttö kielletään perusopetuksessa, tunneilla sekä välitunneilla.

Perustelut

Tällä vältettäisiin oppilaiden joutuminen entistä eriarvoiseen asemaan perheen varallisuudesta riippuen. Lisäksi vältyttäisiin lieveilmiöiltä, joita kehittynyt teknologia on tuonut tullessaan (mm. salaa kuvaaminen ja tallenteiden levittäminen internetiin). Myös erinäiset tutkimukset ovat osoittaneet älylaitteiden liiallisen käytön altistavan käyttäjän haitalliselle säteilylle. Opetustarkoitukseen käytettävien laitteiden tulisi olla koulun omaisuutta.
Lasten ja nuorten on havaittu olevan entistä riippuvaisempia älylaitteista ja nykyään niitä ostetaan entistä nuoremmille lapsille, osittain myös siksi, että lapsi ei joutuisi vertaisryhmässään kiusatuksi tai syrjityksi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Pasi Haarala


Edustajat

Pasi Haarala


Varaedustajat

Anne Pölkki