Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Postin peruspalvelut takaisin valtion hoidettavaksi

9.3.2017

25 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 25

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 9.9.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Postin peruspalvelut takaisin valtion hoidettavaksi

Aloitteen päiväys

9.3.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 23/52/2017

Aloitteen sisältö

Haluamme, että ryhdytään valmistelemaan lakia, joka velvoittaa valtion huolehtimaan postin peruspalveluista.
Peruspalvelut tulisi tuottaa valtiolle palkkasuhteessa olevilla työntekijöillä ja sitä varten perustetun ministeriön alaisuudessa.

Perustelut

Postin kyky hoitaa lakisääteinen tehtävänsä on tällä hetkellä äärimmäisen heikko.
Ulkopuolelta tarkkailtuna vaikuttaa siltä, että rahan ja säästämisen nimissä tehdään hätiköityjä päätöksiä ja vaarannetaan postin kulun varmuus ja turvallisuus.

Kansalainen ei voi luottaa siihen, että saapuneista kirjatuista lähetyksistä tulisi ilmoitus saajalle ja erittäin tärkeitä ja kiireellisiä lähetyksiä katoaa tai jää saamatta ajoissa.

Nykyaikana kirjeiden ja korttien lähettäminen vähenee. Postissa ns tärkeiden asiakirjojen suhteellinen osuus kasvaa ja niiden kulku on turvattava.

Nykymeno vaarantaa suomalaisen verkkokaupan kehityksen ja toiminnan sekä asettaa suomalaiset ihmiset ja yritykset surkeaan asemaan muiden maiden asukkaiden ja yritysten rinnalla.

Herätkää jo, näin ei voi jatkua. Yksityistämiskokeilut on lopetettava ja turvattava lain määräämät peruspalvelut verovaroin.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Stefanus Jakovlev


Edustajat

Stefanus Jakovlev


Varaedustajat

Helena Jakovlev