Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Töihin paluun jouduttaminen muuttamalla päivähoitomaksut verovähennyskelpoiseksi kuluksi

28.2.2017

7 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 7

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 28.8.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Töihin paluun jouduttaminen muuttamalla päivähoitomaksut verovähennyskelpoiseksi kuluksi

Aloitteen päiväys

28.2.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 19/52/2017

Aloitteen sisältö

Ehdotus muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen perustuvat kunnalliset päivähoitomaksut ansioverotuksessa vähennyskelpoiseksi rahamääräksi sekä valtion verotuksessa että kunnallisverotuksessa.
Perheen sisäisesti voitaisiin joustavasti sopia jaetaanko vähennys molemmille vanhemmille vai osoitetaanko vähennys vain toiselle vanhemmista.

Perustelut

Esimerkkinä:
Keskimääräiset tulot vuonna 2015 olivat miehillä 33 193 € ja naisilla 24 545 €.
(lähde: tilastokeskuksen verkkosivut).
Esimerkin mukaisilla tuloilla 2 päivähoidon piirissä olevan lapsen (toinen alle 3v. ja toinen yli3.) taloudessa päivähoitomaksut ovat vuoden ajalta n.4800€, joka n.20% perheenpienempituloisen ansiotulosta ennen verotusta.

Kuukausitasolla esimerkin naisen tulot n.2000€,
verojen jälkeen käytettäväksi jää n.1600€,
josta kahden lapsen hoitomaksuihin kuluu keskimäärin n.400€,
jolloin muihin kuluihin (esim. auton ylläpitoon työssä käymisen mahdollistamiseksi) jää vain n.1200€.

Mikäli pienempi tuloinen pysyy kotona,
kunnes nuorimmainen lapsista täyttää 3v
ja hoitaa lapsia kotona saa hän n.700€/kk (hoitoraha ja -lisä sekä kuntalisä) -

mikäli ansiot ovat vielä tuota yllämainittua keskimääräistä heikommat, niin ero kaventuu huomattavasti.
(esim. 1500€ kk ansioilla ei hoitomaksujen ja verojen jälkeen jää enää kuin 800€/kk, joka on vain n.100€/kk enemmän) -- näin on selvää, että varsinkin pieni palkkaisiin tehtäviin palaaminen ei houkuttele, kun "saman rahan saa kotiin".

Töihin paluun nopeuttamiseksi ehdotan verovähennysoikeutta, jolloin kunnallisiin päivähoitomaksuihin käytetty rahamäärä voitaisiin laskea vähennysoikeudelliseksi ansioverotuksessa sekä valtion verotuksessa että kunnallisverotuksessa.

Esimerkin perheellä vaikutus olisi vuositasolla pelkästään valtion verotuksien osalta n.900€ perheen kohdentaessa vähennykset täysimääräisesti parempi tuloisen verovähennykseksi - kansantaloudelle hyödyllisenä perheen molemmat henkilöt alkavat nopeammin saamaan ansioita ja maksamaan veroja sekä perheelle ei enää makseta hoitorahaa ja hoitolisää.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Paavo Tanni


Edustajat

Paavo Tanni


Varaedustajat

Hanna-Kaisa Tanni