Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Sudenmetsästys sallittava ilman erillisiä pyyntilupia vuosittain ajalle 20.8- 28.2

16.2.2017

2 318 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 318

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 16.8.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Sudenmetsästys sallittava ilman erillisiä pyyntilupia vuosittain ajalle 20.8- 28.2

Aloitteen päiväys

16.2.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 18/52/2017

Aloitteen sisältö

Sudenmetsästys sallittava ilman erillisiä pyyntilupia vuosittain ajalle 20.8- 28.2

Suomen lopetettava sudensuojelu taloudellisesti kannattamattomana, lopetettava sudensuojelun kaikenlainen taloudellinen tukeminen ja sanouduttava irti eu:n ohjeistuksesta suojella susia. Suden määritelmä tulee muuttaa uhanalaisesta lajista haittaeläimeksi jota kaikilla metsästysoikeuden omistavilla on oikeus metsästää vuosittain 20.8 ja 28.2 välisenä aikana. Kaikki asetukset ja lait sudensuojelun turvaamiseksi on valtion toimesta mahdollisimman pian kumottava uusilla asetuksilla sekä lailla jotka oikeuttavat sudenmetsästämisen kaikkialla maassamme vuosittain 20.8 ja 28.2 välisenä aikana.

Perustelut

Perustelut:

- Susi ei ole uhanalainen koska maamme populaatio on osa Venäjän suurta susipopulaatiota.
- Sudensuojelu on yhteiskunnassamme taloudellisesti kannattamatonta. Sudensuojeluun valtion toimesta suunnatut rahat (avustukset) ja vuosittaiset susien aiheuttamat petokorvaukset ovat kestämättömän suuret. Lisäksi kasvava susikanta on uhka monille maaseudun elinkeinoille.
- Kasvava susikanta on todellinen uhka ihmisille, monissa paikoin lapsien koulukyyditykset ovat karua arkipäivää. Lisääntynyt susikanta on vaikuttanut sen, että susista on tullut ihmisiä pelkäämättömiä/agressiivisia.
- Lisääntyvä susikanta on enenevässä määrin monin paikoin maatamme tuhonnut riistakantaa / luonnon monimuotoisuutta.
- Arvokas metsästys sekä metsästyskoirakulttuuri on todellisissa vaikeuksissa. Kasvavan susikannan takia metsästys on vaikeutunut monin paikoin maatamme. Metsästyskoirien turvallisuus on uhattuna eri alueilla lisääntyvissä määrin maatamme.
- Sudensuojelu jakaa väestöä, susialueiden asukkaat kokevat oikeutetusti ettei heidän ääntänsä kuulla poliittisessa päätöksenteossa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Marko Lind


Edustajat

Marko Lind

Armi Lind


Varaedustajat

Joel Lind