Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Suora Demokratia - Sitovat Kansanäänestykset: Valta takaisin kansalle!

20.2.2017

985 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 985

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 20.8.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Suora Demokratia - Sitovat Kansanäänestykset: Valta takaisin kansalle!

Aloitteen päiväys

20.2.2017

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 15/52/2017

Aloitteen sisältö

Perustuslain 2 § 1 momentti on nyt säädetty seuraavasti:

”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.”

Perustuslain 53 § 3 momentti kansalaisaloitteesta puolestaan kuuluu:

”Vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin lailla säädetään.”

Nämä perustuslain kohdat tulee mahdollisimman pikaisesti muuttaa muotoon:

2 § 1 mom ”Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, joka käyttää valtaansa sitovien kansanäänestysten kautta sekä valtiopäiville kokoontuneen eduskunnan edustuksella.”

53 § 3 mom "Vähintään 50 000 äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä aloite lain säätämiseksi ja viedä se päättäjiä sitovaan kansanäänestykseen tai eduskunnan käsiteltäväksi sen mukaan kuin lailla säädetään.".

Perustelut

Suora demokratia Suomeen. Koko nykyinen poliittinen järjestelmä on siten hajoitettava ennen kuin saamme kansanvallan ja itsenäisyyden takaisin palautettua maahamme. Perustuslakia on muutettava ja palautettava Suomen kansan hyväksi ja eduksi sekä sitovat kansanäänestykset on otettava käyttöön Suomessa niin pian kuin mahdollista. Me taistelemme kodin, kunnian, elinrauhan ja Isänmaan puolesta. Se olisi täten korvaava tämän edustuksellisen demokratian eli nykyisen käytönnön koska tällä hetkellä perustuslakimme sallii kansanäänestyksen vain ja ainoastaan neuvoa-antavana. Sitovat kansanäänestykset olisi hyvä järjestää esimerkiksi Natosta, ydinvoimasta, kesäajasta, pakolaisasioista, turkistarhauksesta, avioliitosta, kansalaispalkasta, maanpuolustuksesta, maakaupoista, vapaakauppasopimuksesta eli TTIP:stä, eurosta ja Euroopan Unionin jäsenyydestä.

Liittovaltiokehitys tuhoaa kansallisvaltiot, ja erityisesti sen tähden suomalaisten on saatava sanoa ja ottaa itse kantaa itsenäisyytensä säilymiseen ja oman maan tulevaisuuteen. Yhteinen tahto palauttaa valta sille, jolle valta kuuluu – eli kansalle.

Euroopassa suoran demokratian suosio kasvaa koko ajan. Meillä siitä ei ole paljoa uutisoitu eikä puhututtu. Ajat ovat kuitenkin muuttumassa – ja myös Suomen tarvitsee lähteä tälle tielle. Tämä kuulostaa hyvältä, koska se on järkevä ja todellinen ainoa vaihtoehto. Minä uskon suomalaisten arvostelukykyyn. Minä uskon meihin. Arvoisa kansalainen, sinun pitää saada päättää miltä huomisen Suomi näyttää.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Rami Levonen


Edustajat

Rami Levonen


Varaedustajat

Sami Martikainen