Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Uskontokritiikki pois rikoslaista

31.1.2017

2 408 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 2 408

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta

Kansalaisaloitteen otsikko

Uskontokritiikki pois rikoslaista

Aloitteen päiväys

31.1.2017

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 10/52/2017

Aloitteen sisältö

Ehdotamme rikoslain uudistamista uskonrauhapykälän osalta niin, että siitä poistetaan seuraava lavea muotoilu, joka rajoittaa uskontojen arvostelua sakko- ja vankeustuomion uhalla:

[Joka] julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa (267/1922) tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä, [on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.]

Ehdotamme lakia korjattavaksi seuraavaan muotoon:

Rikoslaki
17 luku
10 § (24.7.1998/563)
Uskonrauhan rikkominen

Joka meluamalla, uhkaavalla käyttäytymisellään tai muuten häiritsee jumalanpalvelusta, kirkollista toimitusta, muuta sellaista uskonnonharjoitusta taikka hautaustilaisuutta, on tuomittava uskonrauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Perustelut

Modernissa oikeusvaltiossa ihmisiä ei tule tuomita uskontokritiikistä. Tällä hetkellä ideologioiden ajatuksia saa arvostella vapaasti, mutta jos samansisältöiset ajatukset esitetään uskonnon nimissä, niiden arvostelusta voi saada sakkoja tai jopa vankeustuomion. Suomen tulee siirtyä sananvapaudessa Ruotsin, Norjan ja Islannin tasolle, joissa laki mahdollistaa uskontojen kritisoinnin ilman pelkoa sakko- tai vankeusrangaistuksesta. Aloitteen alullepanijat eivät kannusta ketään tarkoituksella panettelemaan mitään uskontoa tai aiheuttamaan mielipahaa minkään uskontokunnan edustajille.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Miika Sebastian Tynkkynen Oulu

Anter Serzan Yasa Helsinki

Saul Schubak Helsinki


Edustajat

Otto Ilmari Lehto Jämsä
ottolehto@nullottolehto.com

Seida Sohrabi Turku
seida.sohrabi@nullutu.fi

Tere Andreas Sammallahti Espoo
Sammallahti.tere@nullgmail.com

Jiri Johannes Keronen Oulu
herrakeronen@nullgmail.com


Varaedustajat

Anter Serzan Yasa Helsinki
anter.yasa@nullgmail.com
0409391075