Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Roskaaminen sakotettavaksi Suomessa

27.1.2017

7 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 7

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 27.7.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Roskaaminen sakotettavaksi Suomessa

Aloitteen päiväys

27.1.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 11/52/2017

Aloitteen sisältö

Jäte- ja ympäristölainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että muutkin kuin poliisiviranomaiset voivat sakottaa roskaamisesta yleisillä paikoilla. Sakotusoikeuden voi saada kunnan viranomainen tai virallinen järjestyksenvalvoja.

Perustelut

Jätelaki ja ympäristölaki sisältävät jo nykyisellään roskaamiskiellon, mutta sitä ei kukaan pysty tällä hetkellä kontrolloimaan käytännössä, koska yhteiskunnalla ei ole riittäviä välineitä puuttua roskaamiseen.

Järjestyksenvalvojat voisivat toimia pysäköinninvalvojien tavoin, eli heillä olisi sakotusoikeus. Roskaamisen korjaaminen tulee veronmaksajille tällä hetkellä ylettömän kalliiksi. Pelkät kasvatus ja asenteenmuutokset eivät ole tähän mennessä tehonneet riittävästi.

Kuluttajien käyttäytymisen muutokset ovat lisänneet roskaamista erityisesti kaupungeissa. Moninkertaisten pakkauksien lisääntyminen ja kaikenlainen ulkona syöminen ja juominen ovat tuoneet mukanaan paljon lisää jätettä ja roskaamista. Ulkona tupakointi on myös lisääntynyt tuoden mukanaan kaikkialle levittäytyvät tupakantumpit. Samalla välinpitämättömyys yhteisestä ympäristöstämme näyttää lisääntyneen. Tällä on selvä vaikutus yleisten alueiden viihtyisyyteen ja käytettävyyteen.

Suuremmissa kaupungeissa on arvioitu, että noin 20% puistotyöstä kuluu roskaantumistyöhön. Se on poissa uusien puistojen rakentamisen ja vanhojen puistojen ylläpidon määrärahoista.

Esimerkkejä ulkomailta:
Yhdysvaltojen joissakin osavaltioissa roskaaminen on sakon uhalla kielletty, samoin kuin Keski-Euroopassa ja joissakin Aasian maissa. Tulokset ovat olleet rohkaisevia.

Suomella on varaa siistimpään ympäristöön. Puhdas luonto vaikuttaa suoraan Suomen kansainväliseen imagoon.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Ritva Hartzell


Edustajat

Ritva Hartzell


Varaedustajat

Maila Klemettinen-Nuutilainen