Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava

24.1.2017

63 451 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 31 584

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 31 867

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.

Kannattaminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Tunnistautumisen jälkeen voit kannattaa myös muita aloitteita. Nimesi ei tule näkyviin Kansalaisaloite.fi:ssä.

Lue lisää tunnistautumisesta, yksityisyydensuojasta ja julkisuudesta.

Kannata aloitetta
Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tunnistautua sähköisesti, voit tehdä kannatusilmoituksen tulostettavalla esitäytetyllä lomakkeella.

Kansalaisaloitteen otsikko

Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava

Aloitteen päiväys

24.1.2017

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 9/52/2017

Aloitteen ensisijainen kieli

Ruotsi

Aloitteen sisältö

Vaadimme, että laki terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. muuttamisesta

”Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien on järjestettävä laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkö keskussairaalansa yhteyteen. Laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköllä tarkoitetaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä, joka pystyy tarjoamaan laajasti palveluita usealla lääketieteen erikoisalalla ympärivuorokautisesti välittömästi ja jolla on voimavarat terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen. Laajan ympärivuorokautisen päivystysyksikön tulee tukea muita päivystysyksiköitä. Väestön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin on järjestettävä päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä siten, että potilas saa palvelut valitsemallaan kielellä. Sairaanhoitopiirit, joissa on yliopistollinen sairaala, voivat väestön palvelutarpeen niin edellyttäessä perustaa useamman kuin yhden ympärivuorokautisesti päivystävän yhteispäivystysyksikön sairaaloidensa yhteyteen.”

muutetaan siten, että laajan ympärivuorokautisen päivystyksen luetteloa täydennetään Vaasan sairaanhoitopiirillä sekä että lause ”Väestön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin on järjestettävä päivystyspalvelut suomen ja ruotsin kielellä siten, että potilas saa palvelut valitsemallaan kielellä” poistetaan laista.

Perustelut

Terveydenhuoltolain 50 §:n 3 mom. muuttamisen perusteluissa korostetaan, että laajan päivystyksen sairaaloiden on täytettävä ainakin seuraavat kriteerit:

1.Riittävä väestöpohja
Osassa sairaanhoitopiirejä, joille on myönnetty laajan päivystyksen status (Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala ja Lappi), väestöpohja on katsottu tarpeeksi suureksi (103.000–130.000). Vaasan sairaanhoitopiirin väestöpohja on jo nyt suurempi (170.000) ja sen arvioidaan nousevan tulevien vuosien aikana, kun taas mainituissa piireissä, joissa lähtötilanne on ollut alun alkaen huonompi, sen arvioidaan laskevan. Väestön kasvu puhuu tässä tapauksessa sen puolesta, että Vaasan keskussairaalalle olisi pitänyt myöntää laajan päivystyksen sairaalan status.

2.Etäisyys yliopistosairaalaan
Etäisyyden lähimpään yliopistosairaalaan katsottiin mainituissa sairaanhoitopiireissä olevan tarpeeksi pitkä laajan päivystyksen sairaalan statuksen vaatimiseksi. Etäisyys Rovaniemeltä Ouluun on 223 km, Joensuusta Kuopioon 135 km ja Lappeenrannasta Helsinkiin 224 km. Suomen keskussairaaloista Vaasan keskussairaala sijaitsee kaikkein kauimpana yliopistosairaalasta. Etäisyys Tampereelle on 241 km ja oman erva-alueen yliopistosairaalaan, Turkuun, on matkaa 330 km. Vaasan tapauksessa etäisyys on kuitenkin katsottu vähemmän tärkeäksi tekijäksi. Liian suuri osa väestöstä jää Vaasan piirissä tunnin ajomatkan ulkopuolelle tilanteissa, jolloin tarvitaan apua laajan päivystyksen sairaalalta.

3.Kieli
Vaasan keskussairaala on ainoa aidosti kaksikielinen sairaala maassamme. Sairaanhoitopiirissä asuu noin 100 000 henkilöä, joiden äidinkieli on ruotsi ja joista suhteellisen suuri osa ei tule toimeen suomen kielellä. Sairaanhoito omalla äidinkielellä, mikä on perustuslain mukainen oikeus, ei tule onnistumaan täysin suomenkielisessä sairaanhoitopiirissä ilman yhteyttä kaksikieliseen ympäröivään maakuntaan, jossa toimii ennestään useita kaksikielisiä instituutioita.

4.Talous
Vaasan sairaanhoitopiiri on taloudellisessa mielessä hyvin toimiva piiri. Kunnat ovat monien vuosien aikana myötämielisesti rakentaneet terveydenhuoltopalveluja, minkä seurauksena piirillä on maan toiseksi tervein väestö, kuten monessa selvityksessä todetaan. Valtion varojen jakamisesta tehtyjen selvitysten perusteella Pohjanmaan maakunta tulee olemaan suurimpia häviäjiä sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä maakuntiin. Useita miljoonia euroja otetaan alueelta, jossa taloudelliset panostukset ovat onnistuneet hyvin ja voisivat toimia esimerkkinä siitä, miten terveydenhuollon taloutta olisi hoidettava.

5.Laatu
Sairaanhoitoasioissa laadulle on annettava etusija. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suorittaman, useita muuttujia sisältävän uuden tutkimuksen ”Hoidon vaikuttavuus sairaaloittain ja alueittain Suomessa ja eräissä Euroopan maissa” mukaan Vaasan keskussairaala sijoittuu tuloksissa kärkeen, ennen kaikkia niitä keskussairaaloita, joille on myönnetty laajan päivystyksen sairaalan status. On pelottavaa, ettei tosiasioiden anneta vaikuttaa laajan päivystyksen sairaaloiden valintaan.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 31 584 kpl


Esitäytetty kannatusilmoituslomake tulostettavana PDF-lomakkeena

Vastuuhenkilöt keräävät kannatusilmoituksia aloitteeseensa paperilomakkeella. Jos haluat tehdä kannatusilmoituksen paperilomakkeella verkkopalvelun sijaan, tulosta alla oleva PDF-lomake, täytä siihen tietosi ja lähetä se oheiseen postiosoitteeseen. Postittaminen tapahtuu kannattajan kustannuksella ja vastuulla.

Vaasan keskussairaala c/o Kim Berg Hietalahdenkatu 2-4 65130 Vaasa


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kim Kristoffer Berg Vaasa


Edustajat

Kim Kristoffer Berg Vaasa
Pitkänevantie 2 as. 2 65280 Vaasa
kim.berg@nullvshp.fi
0407793636


Varaedustajat

Hans Rune Frantz Vaasa
Kyrkoesplanaden 31 B 33 65100 Vasa
hasse.frantz@nullgmail.com
0503238976