Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Luottotieto merkinnän poisto kun velka suoritettu. Luottotietolain muutos.

21.1.2017

4 432 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 4 432

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 21.7.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Luottotieto merkinnän poisto kun velka suoritettu. Luottotietolain muutos.

Aloitteen päiväys

21.1.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 8/52/2017

Aloitteen sisältö

Luottotietolain muutos siten, että maksuhäiriömerkintä poistuisi välittömästi, kun merkinnän aiheuttanut velka on suoritettu. 
Maksuhäiriömerkinnän ylin mahdollinen aika kaksi vuotta. Normaalista yksipuolisesta velkomustuomiosta vuoden merkintä, joka poistuu aiemmin, jos velka suoritettu. Toisen merkinnän tullessa kun on olemassa aktiivimerkintä, ei aiheuta mitään lisämerkintää. Kolmannesta yhtä aikaa olevasta merkinnästä, voidaan korottaa aiempaa merkintää kahteen vuoteen.
Luottotietolausuntojen antaminen pois perintäyhtiöiltä ja ainoastaan luottotietorekisterin luvanomaavat lausuntojen antajiksi.

Perustelut

Suomessa luottotietohäiriöisten määrä kasvaa päivittäin noin sadalla henkilöllä. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti maksuhäiriömerkintä tulee velkomusasian yksipuolisella päätöksellä kolmeksi vuodeksi. Jos tulee uusi merkintä sinä aikana kun on aktiivinen merkintä, olemassa oleva aiempi merkintä korotetaan neljäksi vuodeksi. Velkomustuomiosta tullutta merkintää ei saa pois, vaikka olisi velan suorittanutkin. 
Suomen valtion talous ei kestä tilannetta, missä kuluttajalta viedään mahdollisuus ostamiseen myös luotolla. Kun ihmisiä pidetään vuosia kestävillä maksuhäiriömerkinnöillä luottokyvyttöminä, kärsii tästä henkilö itse, mutta myös Suomen elinkeinoelämä. 
Lisäksi tulee huomioida, että moni velkaantunut olisi motivoituneempi hoitamaan velkansa, jos velan hoitaminen johtaisi suoraan maksuhäiriömerkintöjen poistumiseen ja luottotietojen palautumiseen. Tämä lisää rahankiertämistä yhteiskunnassa ja välillisten verojen tuloa valtiolle myös yhteiseksi hyväksi. 
Tämän nykyisen lainsäädännön ollessa voimassa ihmisiltä tyrehdytetään mahdollisuus rakentaa omaa elämäänsä, saada vuokra-asuntoa, estää työpaikan saantia, ottaa lainaa asioiden hoitoa varten ja niin edelleen. 
Kaikki eivät ole velkaantuneet ns. "kevytkenkäisen" elämäntavan vuoksi ja ihmisellä pitää olla ihmisarvo ja mahdollisuus uuteen mahdollisuuteen, vaikka velkaantumisen alkuperäinen syy olisikin äsken mainittu. 

Tällä hetkellä käytännössä luoton myöntämiseen antaa muutkin kuin viralliset yhtiöt luottokelpoisuuslausuntojaan. Tämä tulee keskittää ainoastaan virallisen luottotietorekisterin ylläpitäjä luvan omaaville.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Timo Tiala


Edustajat

Timo Tiala


Varaedustajat

Satu Suomela