Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Valeuutisten tekeminen ja levittäminen kiellettävä lailla

19.1.2017

583 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 583

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 19.7.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Valeuutisten tekeminen ja levittäminen kiellettävä lailla

Aloitteen päiväys

19.1.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 6/52/2017

Aloitteen sisältö

Esitämme, että eduskunta ryhtyisi valmistelemaan lakia, joka kriminalisoi julkisuudessa levitettävien valheellisten tietojen, uutisten, raporttien ja huhujen sekä vihapuheen laatimisen ja levittämisen. Lain valmistelussa valheilla ja vihapuheella lyöminen pitää rinnastaa fyysiseen lyömiseen ja päälle karkaamiseen. Erityinen paino rangaistavuuteen pitää asettaa teon suunnitelmallisuudelle samalla tavalla kuin sille asetetaan paino murhan ja tapon määrittelyssä.

Perustelut

Valheellisia tietoja ja valeuutisia käytetään enenevässä määrin omien tai oman viiteryhmän etujen itsekkääseen ajamiseen. Ne aiheuttavat usein arvaamatonta vahinkoa kohteilleen: henkilöille, henkilöryhmille, yrityksille tai muille yhteisöille. Sama koskee tarkoitushakuista vihapuhetta, jolla kohdetta pyritään suunnitelmallisesti vahingoittamaan ja mustamaalaamaan. Syrjäytyminen yhteiskunnasta pitäisi näissä tapauksissa rinnastaa tapetuksi tai murhatuksi tulemiseen. Nykyisen lainsäädännön mahdollistama puolustautuminen on liian tehotonta ja hidasta, koska uutiset ja viestit leviävät tietoverkoissa hyvin nopeasti. Valheilla ja vihapuheella lyöminen on vahingollista mutta niistä langetettavat tuomiot tulevat vuosien kuluttua eivätkä hyvitykset korvaa kohteille aiheutuvia vahinkoja. Kansalaisten oikeusturva kohenisi merkittävästi, jos valheilla ja vihapuheella lyöminen ymmärrettäisiin selvästi rikokseksi tai rikkomukseksi samalla tavalla kuin fyysinen lyöminen. Sama oikeusturva pitäisi sallia myös julkisuuden henkilöille. Eihän heitäkään saa lyödä fyysisesti, miksi sitten sallittaisiin valheilla tai vihapuheella lyöminen.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Esko Alasaarela


Edustajat

Esko Alasaarela

Pentti Kuronen


Varaedustajat

Matti Pikkarainen