Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä naisyrittäjien tukemiseksi äitiys- ja vanhempainvapaalla 2500 eurolla.

23.12.2016

20 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 20

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 23.6.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä naisyrittäjien tukemiseksi äitiys- ja vanhempainvapaalla 2500 eurolla.

Aloitteen päiväys

23.12.2016

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 137/52/2016

Aloitteen sisältö

Suomen eduskunnan tulee aloittaa lain valmistelu, jolla tuetaan päätoimisena toimivia naisyrittäjiä heidän ollessa äitiys- ja vanhempainvapaalla 2500 euron kertakorvauksella. Tuki maksetaan yritykselle ei yrittäjälle henkilökohtaisesti. Tuen saamiseksi yrityksen tulee olla Suomeen rekisteröity.

Perustelut

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen vanhemmuudenkulujen tasaamiseksi 2 500 euron kertakorvauksella äidin työnantajalle. Uudistus tulee voimaan 1.4.2017.
Lakia valmisteltaessa ja hyväksyttäessä on kuitenkin unohdettu kokonaan päätoimisena toimivat naisyrittäjät.

Suomessa on noin 86 000 naisyrittäjää, joka on kolmannes kaikista yrittäjistä. Naisten yrittäjyys on paljolti yksinyrittäjyyttä ja myös naisyrittäjien määrällinen kasvu painottuu yksinyrittäjyyteen. Naiset ryhtyvät yrittäjiksi aktiivisemmin 35–44 -vuotiaina. Naisten yrittäjyysintoon 20–34-vuotiaina vaikuttavat perheenperustamisesta aiheutuvat pakolliset kustannukset yritystoiminnalle .
Naisyrittäjän jäädessä äitiys- ja vanhempainvapaalle, joutuu hän tuona aikana maksamaan yritystoiminnasta aiheutuvat pakolliset lakisääteiset maksut sekä mahdolliset muut toiminnan kulut, vaikka hänellä ei olisi äitiys- ja vanhempainvapaan (n.9kk) aikana yritykselle tulevia tuloja. Tämä voi pahimmassa tapauksessa kaataa yritystoiminnan.
Tukemalla naisten yrittäjyyttä äitiys- ja vanhempainvapaan ajalla, edesautamme pohjaa, jolla nainen on tasavertainen miesyrittäjien kanssa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Muu verkkopalvelu
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Jonna Löflund


Edustajat

Jonna Löflund


Varaedustajat

Ari Prihti

Veikko Granqvist