Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kansalaisaloite traktoreiden ja eräiden muiden moottoriajoneuvojen tasapuolisesta verotuksesta.

19.12.2016

8 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 8

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 19.6.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kansalaisaloite traktoreiden ja eräiden muiden moottoriajoneuvojen tasapuolisesta verotuksesta.

Aloitteen päiväys

19.12.2016

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 135/52/2016

Aloitteen sisältö

Kansalaisaloite

Me allekirjoittaneet kansalaiset vaadimme että hallitus ryhtyy viipymättä valmistelemaan lain ja asetusten muuttamista siten että Suomessa rekisteröidyt maatalous-,liikenne ja muut traktorit ja moottorikäyttöiset maatalouslaitteet kuten puimurit ja kaivinkoneet, laitetaan samanlaisen vuotuisen veron alaisiksi kuin veneet, moottoripyörät ja moottorikelkat.

Ehdotamme vuotuisen veron määräksi 150€/laite joka on saman suuruinen kuin hallituksen esitys moottoripyörien osalta.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin tilastojen mukaan ko. moottorikäyttöisiä laitteita on Suomessa yli 500.000 kappaletta, joten verokertymä olisi huomattavasti suurempi kuin veneiltä, moottoripyöriltä ja moottorikelkoilta kerättävä summa.

Tämä osoittaisi että valtio kohtelee kaikkia moottoriajoneuvoja tasapuolisesti.

Perustelut

Hallituksen esityksen mukaan jatkossa myös lähes arvottomasta, rekisterissä olevasta veneestä, moottoripyörästä ja moottorikelkasta joutuu maksamaan vuosittaisen veron, joka perustuu ainoastaa omistamiseen.
Ottamalla tässä aloitteessa mainitut laitteet samanlaisen omistukseen perustuvan vuosittaisen veron alaisiksi, osoittaa valtio pyrkivänsä kohtelemaan kaikkia kansalaisiaan yhdenvertaisin perustein, ilman että jokin tietty ryhmä saisi erityistä kohtelua.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Mika Laakso


Edustajat

Mika Laakso


Varaedustajat

Matti Schadrin