Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

saattohoitovapaa

12.12.2016

1 717 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 717

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 12.6.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

saattohoitovapaa

Aloitteen päiväys

12.12.2016

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 133/52/2016

Aloitteen sisältö

Ehdotamme ryhtymistä lain valmisteluun palkkaan suhteutetun saattohoitovapaan 1kk mahdollistamiseksi omaiselle tai läheiselle, joka haluaa osallistua kuolevan potilaan hoitoon.

Tavoitteena on mahdollistaa kotisaattohoidon toteutuminen myös pitkien välimatkojen alueilla ja välttää vuodeosastohoito silloin, kun potilas ja omainen haluavat hoidon toteutuvan kotona.

Perustelut

Inhimillinen perustelu

Saattohoitovapaa mahdollistaa myös kaukana asuvan läheisen osallistumisen kuolevan potilaan saattohoitoon.

Kotisaattohoito nojautuu jo tällä hetkellä suurelta osin omaisen aktiivisuuteen ja osallisuuteen. Omaiset ovat tunnustamaton voimavara. Vapaa toisi omaiselle tunnustuksen ja roolin. Tämä yhteiskunnan tunnustama rooli ja vapaa omasta arjesta helpottaisi myös omaisen sopeutumista tilanteeseen. Kaikilla haja-asutusalueilla kotisaattohoitoon ei voida tarjota samanlaisia resursseja kuin kasvukeskuksissa. Omaisen rooli näillä alueilla korostuu.

Tasa-arvo perustelu

Tällä hetkellä omaisen osallistuminen hoitoon on kirjavan käytännön alaista. Vapaita myönnetään eri tavoin tai ei lainkaan. Palkattomaan vapaaseen harvalla on varaa. Tilanne on epätasa-arvoinen.

Kustannus perustelu

Omaisen tuottama hoiva vähentää laitoshoidon tarvetta, mikä tuottaa yhteiskunnalle säästöä. Kustannukset kotihoidossa ovat vähäisemmät, vaikka palkkaan suhteutettu vapaa otettaisiin käyttöön.

Useissa julkiskeskusteluissa peräänkuulutetaan kuntien velvoittamista laadukkaaseen saattohoitoon. Tarvitaan yhteistyötä. Tämän aloitteen sisältö on yksi keino laadun parantamisessa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Taru Lehtinen


Edustajat

Taru Lehtinen


Varaedustajat

Saila Karppinen

Taru Orava