Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Esitys Autoverolain 29.12.1994/1482 kumoamisesta

6.12.2012

3 080 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 3 080

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 6.6.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Esitys Autoverolain 29.12.1994/1482 kumoamisesta

Aloitteen päiväys

6.12.2012

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 11/52/2012

Aloitteen sisältö

Esityksessä ehdotaan kumottavaksi Autoverolaki 29.12.1994/1482 kokonaisuudessaan.

Perustelut

Autoveron fiskaalinen merkitys verokertymän kannalta on taantuman ja päästöihin perustuvan veron määräytymisen myötä oleellisesti vähentynyt. Lisäksi fiskaaliselta kannalta verokertymän maksimit osuvat talouden huippuvuosille, ja minimit taantuma-aikoihin jolloin päinvastaisesti valtion tarve verotuloille on korkeimmillaan.

Autoverolaki säädettiin alunperin tilapäisenä, ja lukuisten oikeudenkäyntien osoitettua autoveron olevan hyvin vaikeasti sovitettavissa nykyisiin olosuhteisiin, on siitä aika luopua. Lisäksi autoveron kantaminen aiheuttaa sekä poliisille että tullille näiden pääsääntöisiin tehtäviin nähden ylimääräistä työtä mm. veronkierron valvonnan sekä veron määräytymisen osalta.

Lisäksi autoveron voidaan katsoa heikentävän liikenneturvallisuutta ajoneuvokannan uudistumista hidastavan vaikutuksen kautta, sekä samalla myös hidastavan ajoneuvokannan kokonaispäästöjen vähenemistä. Hiilidioksipäästöjen vähentäminen on kirjattu myös autoverolain tavoitteisiin, tältä osin autovero vaikuttaa omien tavoitteidensakin kannalta ristiriitaisesti.

Verotettakoon liikennettä edelleen, mutta nykymaailmaan soveltuvin keinoin. Ja jääköön tämän esityksen hyväksymisen myötä erilaiset piilopakettiautot, matkailuautorakennelmat ja kuorma-autoilla sekä naapurimaihin rekisteröidyillä autoilla jokapäiväinen ajaminen autoveron kiertäminen mielessä historian tuntemiksi kuriositeeteiksi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Ville Likitalo


Edustajat

Ville Likitalo


Varaedustajat

Joonas Aunola

Matti Likitalo