Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Alimman korkea-asteen tutkintoarvo päällekkäisille saman alan keskiasteen tutkinnoille

1.1.2017

3 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 3

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.7.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Alimman korkea-asteen tutkintoarvo päällekkäisille saman alan keskiasteen tutkinnoille

Aloitteen päiväys

1.1.2017

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 128/52/2016

Aloitteen sisältö

Esitämme. Mikäli suorittaa neljää vuotta vastaavan määrän keskiasteen päällekkäisiä saman alan opintoja, saisi suoritukseksi alimman korkea-asteen tutkinnon arvon. Yksi vuotta keskiasteen opintoja ei voi olla sama asia kuin kolme vuotta keskiasteen opintoja. Kaikkiin työtehtäviin ei voida vaatia monen vuoden opiskelua, ja sitten on aloja, joissa pitää olla tietty tietotaito tai tietty suuntautumislinja, joka vaatii enemmän opiskelua. Mutta ne työtehtävät eivät kuitenkaan vaadi, että olisi suorittanut korkeakoulu tai yliopistotutkinnon. Vaativuusarvo useiden vuosien saman alan päällekkäisille opinnoille olisi tärkeää saada. Vanhoja koulutuksia voisi hakea hyväksi luetuiksi alimman korkea-asteen tutkinnoksi, ehtona, että on niistä tutkintoon valmistunut. Opiskelu ei olisi sitä, että olisi keskiasteentutkintoja päällekkäin useiden keskiasteen tutkintosuoritusten kanssa, vaan opiskeluvuosien määrällä olisi joku lisäarvo. Se lisäarvo olisi alin korkea-asteen tutkinto todistus.

Perustelut

Kun suorittaa peruskoulun jälkeen opintoja ja valmistuu 1-3 vuotta vastaavista opinnoista, on suorittanut keskiasteen tutkinnon. Tätä pitäisi selkeyttää, opiskeluvuosilla pitää olla arvonsa. Mikäli suorittaa saman alan opintoja peruskoulun jälkeen, ainakin neljä vuotta vastaavat opinnot, saisi opintojen arvoksi alimman korkea-asteen tutkinnon suorituksen. Seuraavassa esimerkkejä. Lähihoitajan tutkinto, kolme vuotta vastaava on keskiasteen tutkinto. Mikäli siihen päälle suorittaisi yhtä vuotta vastaavan tai sen yli kestävän tutkinnon miltä tahansa sosiaali tai terveysalalta, esimerkiksi jalkojenhoitajan tutkinnon tai kosmetologin tutkinnon, nämä yhdessä muodostaisivat alimman korkea-asteen tutkinnon.

Kone-ja metallialan tutkinto, kolme vuotta vastaava on keskiasteen tutkinto. Mikäli siihen päälle suorittaisi jonkun yhtä vuotta vastaavan tai sen yli kestävän kone tai tekniikanalan tutkinnon, nämä yhdessä muodostaisivat alimman korkea-asteen tutkinnon.

Ylioppilastutkinto voitaisiin muuttaa neljä vuotiseksi. Tutkintoon kuuluisi projekteja ja työssäoppimista, samoin kun ammatillisissa tutkinnoissa on. Mikäli ylioppilastutkintoa ei voida muuttaa neljä vuotiseksi, vaihtoehtoisesti lukio-opintojen jälkeen pitäisi suorittaa vähintään yhtä vuotta vastaavat lisäopinnot miltä alalta tahansa, joka ylioppilastutkinnon kanssa muodostaisi alimman korkea-asteen tutkinnon.

Jos peruskoulun jälkeen suorittaa esimerkiksi myynnin ammattitutkinnon, sen jälkeen sihteerin ammattitutkinnon, sen jälkeen yrittäjän ammattitutkinnon, mikäli opintoja on yhteensä kauppa ja palvelualalta minimissään sen neljää vuotta vastaavat opinnot peruskoulun jälkeen, nämä tutkinnot yhteensä muodostaisivat alimman korkea-asteen tutkinnon.

Näiden esimerkkien tarkoitus on selkeyttää työmarkkinoita ja opintoja. Työnantajilla olisi helpompi hakea työntekijöitä, sekä työntekijöiden hakea työtä. Alimman korkea-asteen tutkinnon laajentaminen keskiasteelle voisi lisätä työttömien opiskeluhalukkuutta, myös oppisopimusopiskelua, mitkä osaltaan vähentävät työttömyyttä. Alimman korkea-asteen tutkintonimike on jo valmiina, mutta se ei ole mielestämme nykypäivää vastaava. Alin korkea-asteen tutkinto pitäisi saada muutettua nykypäivän monenlaiset tutkinnot kattavaksi eli keskiasteen usean vuoden saman alan päällekkäisten tutkinto-opiskelujen vaativuusarvon suoritusmerkinnäksi.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kati Vallin


Edustajat

Kati Vallin


Varaedustajat

Riku-Matti Vallin