Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Kannabiksen depenalisaatio

1.7.2016

3 527 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 3 527

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 1.1.2017.

Kansalaisaloitteen otsikko

Kannabiksen depenalisaatio

Aloitteen päiväys

1.7.2016

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 75/52/2016

Aloitteen sisältö

Tämän kansalaisaloitteen allekirjoittaneet haluavat, että rikoslaissa luovutaan kannabiksen oman yksityisen käytön sekä omaan yksityiseen käyttöön kasvattamisen ja hallussapidon rangaistavuudesta.

Sen sijaan kannabiksen myynnin sekä myytäväksi kasvattamisen ja hallussapidon rangaistavuus säilyisi ennallaan.

Molemmissa tapauksissa kannabiksen käyttö, kasvattaminen sekä hallussapito pysyisivät edelleen laittomina.

Perustelut

1. Suomen perustuslain 1. luvun 1 §:n kirjaimellinen noudattaminen toteutuu

Yksilöllä on vapaus ja oikeus omaan kehoonsa, tietoisuuteensa ja elämäänsä tulematta rangaistuksi kannabiksen käytön takia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kannabis on haitattomin ja vähiten riippuvuutta aiheuttava päihde, joten omasta käytöstä ei tulisi ketään rangaista.

2. Poliisin resurssien säästäminen ja uudelleen ohjaaminen

Poliisi käyttää tällä hetkellä liikaa ja turhaan omia resurssejaan selvittääkseen rikoksia, jotka liittyvät kannabiksen omaan yksityiseen käyttöön. Nämä lukuisat kotietsinnät ja tutkinnat, joiden tuloksena yksittäisiä kasveja takavarikoidaaan, kuormittavat tarpeettomasti myös Suomen oikeuslaitoksia ilman mitään konkreettista hyötyä yhteiskunnalle.

Kannabiksen kasvatus ja käyttö ovat koko ajan Suomessakin kasvussa, ja nykyiset rangaistusmenetelmät eivät ole kestäviä lyhyellä eivätkä pitkällä aikavälillä.

Kun toimenpiteistä luovutaan kannabiksen osalta aikaisessa vaiheessa, voi poliisi keskittyä vakavampien rikoksien, kuten väkivalta- ja omaisuusrikoksien sekä järjestäytyneen rikollisuuden ja huumekaupan ehkäisemiseen.

3. Helpompi hoitoon hakeutuminen, jos kannabiksen käytöstä on ongelmia

Kun apua pyytävää ja tarvitsevaa ihmistä ei leimata rikolliseksi, eikä häntä rikoksesta epäillä, syytetä tai rangaista, hoitoon hakeutuminen helpottuu ja edesauttaa koko yhteiskuntaa lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä.

4. Syrjäytymisen ehkäiseminen

Kannabiksen nykyisen rikosoikeudellisen aseman johdosta ihminen voi menettää opiskelupaikkansa tai työpaikkansa. Hän ei myöskään välttämättä saa näitä, jos hänet on tuomittu kerran kannabiksen takia. Tämä voi aiheuttaa syrjäytymistä, mutta toimenpiteistä luopumalla asia voidaan ehkäistä aikaisessa vaiheessa.

Kun yhteiskunnassa vallitsee tietoisuus rangaistuksista luopumisesta kannabiksen osalta, edesauttaa yleinen ilmapiiri myös kannabiksen käyttäjän parempaa sosiaalista hyväksyntää. Tämä kannustaa yksilöä olemaan osana yhteisöään eikä nykytilanteen lailla eristä tätä kauemmaksi siitä.

Lisätietoa aloitteesta ja perusteluista löytyy Suomen Kannabisliiton verkkosivuilta.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Seppo Rautavirta

Tuomas Karhunen


Edustajat

Tuomas Karhunen


Varaedustajat

Seppo Rautavirta