Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Vanhemmille oikeus antaa virallinen nimi kuolleena syntyneelle lapselleen

2.5.2016

5 427 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 5 427

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 2.11.2016.

Kansalaisaloitteen otsikko

Vanhemmille oikeus antaa virallinen nimi kuolleena syntyneelle lapselleen

Aloitteen päiväys

2.5.2016

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 57/52/2016

Aloitteen sisältö

Ehdotamme valtioneuvoston väestöjärjestelmää koskevan asetuksen muuttamista siten, että se mahdollistaisi kuolleena syntyneiden lasten kirjaamisen omalla nimellään väestötietojärjestelmään. Kirjaaminen tapahtuisi vanhempien ilmoituksella heidän niin tahtoessaan. Sekä äidin että isän henkilökohtaisiin tietoihin merkitään lapselle annettu nimi ja syntymäaika. Tällä lakimuutoksella kuolleena syntyneiden lasten ihmisarvo yhteiskunnassa saisi tunnustuksen ja muutoksella olisi suuri myönteinen vaikutus kuolleena syntyneiden lasten vanhempien suruprosessiin ja yhdenvertaisuuden kokemuksiin suhteessa muihin perheisiin.

Perustelut

KUOLLEENA SYNTYNEET TUNNUSTETTAVA IHMISIKSI!

Suomessa syntyy joka vuosi keskimäärin 200 lasta kuolleena. Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt raskausviikon 22 jälkeen. Voimassa olevan Suomen lain mukaan kuolleena syntynyttä lasta ei rekisteröidä väestörekisteriin eikä heitä siten yhteiskunnan näkökulmasta ole olemassa, vaikka laki velvoittaa heidät hautaamaan. Sureville perheille kuolleena syntynyt lapsi on kuitenkin ihan oikea lapsi ja perheenjäsen, vaikka hän ei saanut elää päivääkään kohdun ulkopuolella. Kuolleen lapsen olemassaolon tunnustamisessa on kyse YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaisesta ihmisarvon kunnioittamisesta. Surevien vanhempien näkökulmasta tilannetta voidaan tarkastella myös suhteessa heidän oikeuteensa muistiperinnöstä.

Vanhempien suruprosessia vaikeuttaa se, että kuolleena syntynyttä lasta ei kaikilta osin tunnusteta lapseksi ja sitä kautta sekä vanhempien että sisarusten suru on ns. äänioikeudetonta, joka ei saa yhteiskunnassamme sosiaalista hyväksyntää. Tämä voi johtaa tukahdutettuun ja vaiettuun suruun, joka yksilötasolla aiheuttaa ongelmia. Käsittelemätön suru aiheuttaa myös kansantaloudellisesti mittavia seurauksia, sillä sosiaalisen tuen saaminen on surevien selviytymisprosessissa ensiarvoisen tärkeää.

Yhteiskunnassamme voitaisiin helposti tukea surevia vanhempia ja perheitä sallimalla merkitä kuolleena syntyneiden lasten tiedot väestörekisteriin. Vastaava tapa toimia on käytössä Ruotsissa, jossa kuolleena syntynyt lapsi merkitään väestötietojärjestelmään vanhempien niin pyytäessä. Sekä äidin että isän henkilökohtaisiin tietoihin merkitään lapselle annettu nimi ja syntymäaika.

Valtioneuvoston asetuksen väestötietojärjestelmän pykälässä 32 todetaan, että elävänä syntyneestä on ilmoitettava väestötietojärjestelmään. Esittämämme lainmuutos, joka mahdollistaisi kuolleena syntyneiden tietojen kirjaamisen väestörekisteriin, on tärkeä surevien vanhempien ja perheiden selviytymisen kannalta. Lainmuutos ei ole keneltäkään pois eikä maksa yhteiskunnalle mitään. Kuolleena syntyneen lapsen tietojen kirjaaminen väestörekisteriin mahdollistaisi lyhyen ihmiselämän tunnustamista kokonaiseksi ihmiselämäksi, samoin kuin elävänä syntyneen lapsen. Lainmuutos antaisi sureville vanhemmille sosiaalisen oikeutuksen suruun ja tukisi suruprosessia olennaisella tavalla. Esitämme myös, että kuolleena syntyneen lapsen tietojen kirjaaminen väestötietojärjestelmään olisi voimassa myös takautuvasti eli ne vanhemmat, joilta lapsi on syntynyt kuolleena ennen lainmuutosta, voisivat halutessaan pyytää lapsensa nimen ja syntymäajan merkitsemistä väestötietojärjestelmän tietoihinsa.

Vertaistukijärjestö KÄPY - Lapsikuolemaperheet ry ja Suomen Kätilöliitto ry tukevat hanketta lain muuttamiseksi edellä mainitulla tavalla. Jos haluat tukea kuolleena syntyneiden lasten vanhempia, anna tukesi tälle aloitteelle lain muuttamiseksi allekirjoittamalla tämä kansalaisaloite.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Juha Itkonen

Jonna Suppola


Edustajat

Juha Itkonen


Varaedustajat

Jonna Suppola