Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Maakivien ja kalliolouheen hyötykäyttö

15.3.2013

193 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 193

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 15.9.2013.
Kannatusilmoitukset hävitetty 13.11.2018

Kansalaisaloitteen otsikko

Maakivien ja kalliolouheen hyötykäyttö

Aloitteen päiväys

15.3.2013

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 44/52/2013

Aloitteen sisältö

Maanrakentamisen yhteydessä esiintyy yleensä paljon maakiviä ja louhittavaa kalliota. Mielestäni kuntien ,valtion ,rakennusliikkeiden tulisi hyötykäyttää kaikki kivimateriaali paikalla,eikä kuljettaa ja haudata niitä maankaatopaikoille. Yhteiskunnallinen hyöty on käsittämätön. Ympäristökysymys on valtava. Luonnon soraharjujen suojelun kannalta tuleville sukupolville ykkösasia. Hyötykäyttöä on kun kaikki kiviaines murskataan rakentamiseen soveltuvaksi murskeeksi sijoillaan. Useissa kunnissa ja maanrakennusliikkeissä vapaaehtoista toimintaa jo onkin harrastettu ,mutta laissa kun asia olisi velvoitettu, niin toiminta olisi pakko ottaa vakavasti. Lisäksi olen varma siitä , että toiminta tuottaisi lisää työtä sekä työpaikkoja, että lisäisi alalle toimijoita.

Perustelut

Kaivuumaista yksittäiset maakivet on helposti eroteltavissa. Moreenin seassa on käyttökelpoista kiviainesta 10 - 20% , myöskin helposti eroteltavissa seulomalla. Natura suojelee soraharjuja entistä enemmän ,eli kiviaineksen saanti on entistä vaikeampaa. Työmaalla hyötykäytetty kiviaines vähentää polttoainekustannuksia ja luonnon kuormitusta , kun pitkät ajomatkat jää pois.Ympäristöluvan varaiset maankaatopaikat täyttyvät hitaammin ja ainoastaan niille tarkoitetusta materiaalista.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Juha Aronmäki


Edustajat

Juha Aronmäki


Varaedustajat

Kauko Palonen