Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Vanhusasiavaltuutetun virka perustettava Suomeen

14.2.2016

4 117 kannatusilmoitusta, joista muualla kerättyjä 2 130

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 987

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 14.8.2016.

Kansalaisaloitteen otsikko

Vanhusasiavaltuutetun virka perustettava Suomeen

Aloitteen päiväys

14.2.2016

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 14/52/2016

Aloitteen ensisijainen kieli

Suomi

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Suomen eduskunta ja hallitus toimii sen puolesta, että vanhusasiavaltuutetun virka perustetaan maahamme tämän hallituskauden aikana.

Perustelut

Ikäihmiset tarvitsevat virallisen puolestapuhujan, vanhusasiavaltuutetun, joka on perehtynyt heidän asioihinsa ja puolustaa ikäihmisten asemaa yhteiskunnassa. Viran perustamiseksi on ministereille vuosien varrella luovutettu useita adresseja ja lakialoitteita, mutta asia ei ole edennyt. Kansalaisten oikeuksien turvaamiseksi on kuitenkin aiemmin perustettu esimerkiksi kuluttajansuoja-asiamiehen sekä tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietosuoja- ja yhdenvertaisuusvaltuutettujen virat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen (2014) mukaan Suomi on hyvä paikka vanheta. Ikäihmiset ovat toimintakykyisempiä kauemmin kuin ennen, ja elinikä pitenee. Tilastollisesti tarkastellen ulkopuolisen avun tarve alkaa 80 ikävuoden jälkeen, jolloin vanhusten odotetaan jatkavan asumista kodeissaan mahdollisimman pitkään.

Kaikki ikäihmiset eivät kuitenkaan saa tarvitsemaansa apua ja turvaa yhteiskunnalta, jolloin on turvauduttava iäkkääseen puolisoon, työelämässä oleviin lapsiin ja muihin sukulaisiin, jopa naapureihin. Syntyy myös tilanteita, joissa yksinäinen vanhus elää kotinsa vankina ja lähes heitteillä. Ikäihmiset tarvitsevat laadukkaita, monipuolisia ja yksilöllisiä avo- ja laitospalveluita ja hyviä asumisratkaisuja. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä on valvoa, että vanhusten oikeus arvokkaaseen ja hyvään elämään toteutuu.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 2 130 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Anette Karlsson


Edustajat

Anette Karlsson

Tarja Eklund


Varaedustajat

Irma Pahlman