Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Maahanmuuttajille ulkonaliikkumiskielto klo 20-06

28.11.2015

3 312 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 3 312

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 28.5.2016.

Kansalaisaloitteen otsikko

Maahanmuuttajille ulkonaliikkumiskielto klo 20-06

Aloitteen päiväys

28.11.2015

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 194/52/2015

Aloitteen sisältö

Lainvalmistelu, maahanmuuttajien ulkonaliikkumiskielto.
Hädässä olevat ihmiset ovat tervetulleita. He myös hyväksyvät lain ja sitoutuvat siihen.
Muut, kannaltaan epärehelliset tai muutoin omaa etuaan tai aatteiltaan toisin ajattelevat, kuin perusturvaa hakevat maahan tulevat maahanmuuttajat pystymme rajaamaan tällä lakimuutoksella.

Perustelut

Maahanmuuttajilla ei ole Suomen kansalaisuutta, eikä kaikista ole varmaa henkilöllisyyttä. Suomen laissa kuuluisi olla pykälä, missä rajoitetaan maahan muusta syystä tulleiden, kuin vapaa -aikaansa viettävän henkilöiden liikkumista. Ulkonaliikkumiskielto edistäisi järjestyneisyyttä ja vahvistaisi turvallisuutta. Ilman rasismia tai rotuerottelua, maahan pyrkivät ihmiset jotka hakevat turvapaikkaa, sitoutuisivat tähän sopimukseen karkottamisen uhalla. Jos maahanmuuttajat ovat rehellisesti avun tarpeessa, he suostuvat poikkeuksetta tähän sopimukseen/lakiin.

Suomen kansalaisilla on oikeus liikkua omassa maassaan ilman pelkoa.
Ne kulttuurit jotka eivät ymmärrä meidän kulttuuria, eikä ole valmiita siihen sopeutumaan, eivät ole oikeutettuja tulemaan maahamme toimimaan oman uskontonsa uskomuksiin perusteella tai niihin perustuen.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Muu verkkopalvelu

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Olli Laaksonen


Edustajat

Olli Laaksonen


Varaedustajat

Kati Mäki