Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Lakialoite uskonnollisten teurastuksien kieltämiseksi

21.11.2015

7 848 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 7 848

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 21.5.2016.

Kansalaisaloitteen otsikko

Lakialoite uskonnollisten teurastuksien kieltämiseksi

Aloitteen päiväys

21.11.2015

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 192/52/2015

Aloitteen sisältö

Ehdotan, että eläinsuojelulain pykälä 33 b § (uskonnollisista syistä johtuva erityinen teurastustapa) poistetaan kokonaisuudessaan ja pykälää 33 § (eläinten teurastus) muutetaan siten, että siitä poistetaan viittaus edellä mainittuun pykälään. Kokonaisuudessaan pykälä 33 § tulisi kuulostamaan seuraavan laiselta:

33 § (9.8.2013/584)

Eläinten teurastus

Eläin on asianmukaisesti tainnutettava tai lopetettava siihen soveltuvalla menetelmällä ennen verenlaskun aloittamista. Siipikarjaan kuuluva eläin sileälastaisia lintuja lukuun ottamatta saadaan kuitenkin teurastaa katkaisemalla kaula nopeasti terävällä aseella, jos eläimen omistaja teurastaa eläimen teurastamon ulkopuolella omaan kulutukseensa yksityistaloudessa. Eläimelle ei saa suorittaa muita teurastukseen liittyviä toimenpiteitä ennen kuin se on kuollut. Teurastuksella tarkoitetaan ihmisravinnoksi tarkoitetun eläimen lopetusta lukuun ottamatta luonnonvaraisia eläimiä.

Tarkempia säännöksiä eläinten teurastuksesta teurastamon ulkopuolella voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

Perustelut

Uskonnolliset teurastukset, kuten islaminuskoon kuuluva halal ja juutalaisuuteen kuuluva shechita on kiellettävä eläinten oikeuksien turvaamiseksi. Muissa pohjoismaissa ne on jo kielletty.

Oikeaoppisesti suoritetussa halal-teurastuksessa eläimen pää käännetään mekkaa kohti ja siltä leikataan terävällä veitsellä auki kaulavaltimo sekä henki- ja ruokatorvet. Samanaikaisesti lausutaan rukous, Allahu akbar, eli Jumala on suurin. Eläin vuotaa kuiviin hitaasti ja on koko ajan tajuissaan. Tarkoituksena on saada sydän pumppaamaan veri pois lihasta. Onnistuneessa teurastuksessa nauta taintuu noin minuutissa, lammas noin 15 sekunnissa. Tutkimustulokset siitä, tunteeko eläin kipua, ovat ristiriitaisia.

EU-lainsäädäntö mahdollistaa sen, että eläin voidaan lopettaa vuodattamalla kuiviin. Suomessa laki kieltää eläimen teurastamisen ilman tainnutusta, mutta poikkeukset sallitaan uskonnollisista syistä. Tällöin veren laskemisen ja tainnutuksen täytyy tapahtua yhtäaikaisesti ja valvovan tarkastuseläinlääkärin läsnä ollessa. Uskonnolliset teurastukset ovat kokonaan kiellettyjä useissa maissa, mm. Sveitsissä, Puolassa, Islannissa, Ruotsissa, Norjassa ja nykyisin myös Tanskassa, joka hiljattain linjasi, että eläinten oikeudet tulevat ennen uskontoja. Näillä näkymin olemme ainoa rituaaliteurastukset salliva Pohjoismaa.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Kevin Servin


Edustajat

Kevin Servin


Varaedustajat

Carl Servin