Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Metsien avohakkuu kiellettävä lailla

25.11.2015

1 964 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 964

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 25.5.2016.

Kansalaisaloitteen otsikko

Metsien avohakkuu kiellettävä lailla

Aloitteen päiväys

25.11.2015

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 190/52/2015

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vetoamme Suomen metsien, luonnon, villieläinten ja ihmisten puolesta, että ympäristöä tuhoava metsien avohakkuu kiellettäisiin lailla ja tilalle saataisiin kestävämpi ja perinteinen poiminta- ja harvennushakuu.

Ottaen huomioon, että nykyiset talousmetsät ovat pelkästään tasaikäistä puustoa, jota viljellään pelkästään hakkuuta varten, voisi siirtymä avohakkuusta perinteiseen harvennushakkuuseen tapahtua sopivaksi katsotulla aikavälillä.
Hakkuun jäljiltä tulisi hehtaarille jäädä 100m3 elävää puustoa, jotta alueen biodiversiteetti saataisiin säilymään elinvoimaisena ja kehittyvänä.

Perustelut

Suomen maantieteellinen alue koostuu metsistä yli 70 prosenttisesti. Näistä metsistä lähes kaikki on hakattu ja muutettu puupelloiksi männylle. Monimuotoisuuden kannalta metsissä pitäisi olla lahoa puuta, koska viidesosa kaikista lajeista, joita metsässä asuu, käyttää lahopuutaan elämiseensä. Luonnontilaista lahopuuta sisältäviä metsiä on Etelä-Suomessa alle prosentti ja Pohjois-Suomessa noin neljä prosenttia. Tavallinen metsä tarvitsee vähintään 1300 vuotta tullakseen metsäksi, josta löytyy kaikki metsälle kuuluvat ikäluokat ja lajit. Nyt kierto on neljä-viisi vuosikymmentä.

Avohakkuu tappaa maastosta hetkellisesti lähes kaiken elämän, joka sinne on pitkän ajan kuluessa kehittynyt, mukaanlukien mm. muurahaiset, marjat, sienet, linnut ja isot nisäkkäät. Myös ihmiset menettävät tällä menetelmällä perinteiset marjastus- ja sienestysmaastot. Puhumattakaan metsän tervehdyttävästä vaikutuksesta sekä henkisellä että fyysisellä tasolla. Luonnon monimuotoisuus, jonka lisäämiseen Suomi on sitoutunut, kärsii huomattavasti tällä menetelmällä.

Hakkuiden jälkeinen kantojen nosto olisi myös tarpeellista kieltää. Kantojen nosto köyhdyttää maaperää päästämällä ravinteet karkaamaan jo rehevöityneisiin vesistöihin.

Avohakatusta metsästä ei saada kolmeen kymmeneen vuoteen polttopuuta, marjoja eikä sieniä. Avohakkuusta hyötyy nopeuden ja tehokkuuden nimissä ainoastaan metsäyhtiö, kaikki muut häviävät.

Kun metsä kaadetaan jokaista puuta myöten, kaadetusta metsästä omistaja saa usein sovitun hyvityksen vain terveistä puista, ei lahoista eikä muuten viallisista. Näin taloudellinen hyöty maanomistajalle jää usein uskottua pienemmäksi. Harvennushakkuumenetelmällä olisi mahdollista ottaa metsästä vain hyötykäyttöön kelpaavat puut ja jättää loput kasvamaan ja odottamaan seuraavaa hakkuuta, maanomistajan omaan käyttöön tai lahopuuta tarvitseville eläimille.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Markku Heritty


Edustajat

Markku Heritty


Varaedustajat

Timo Lampila