Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

VAATIMUS RAJAVARTIOLAIN MUUTTAMISEKSI SEKÄ SUOMEN RAJOJEN SULKEMISESTA YLIVOIMAISEN SIIRTOLAISKRIISIN JOHDOSTA

31.10.2015

10 129 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 10 129

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 30.4.2016.

Kansalaisaloitteen otsikko

VAATIMUS RAJAVARTIOLAIN MUUTTAMISEKSI SEKÄ SUOMEN RAJOJEN SULKEMISESTA YLIVOIMAISEN SIIRTOLAISKRIISIN JOHDOSTA

Aloitteen päiväys

31.10.2015

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 182/52/2015

Aloitteen sisältö

Me allekirjoittaneet vaadimme muuttamaan Rajavartiolain (578/2005) 16§ pykälää sekä uuden pykälän hengessä sulkemaan Suomen kaikki rajat, myös Suomen Valtion niin kutsutut sisärajat huomioiden toistaiseksi sekä ilman muuta estämään maahanpääsyn kaikilta sellaisilta maahantulijoilta, joiden henkilöllisyys ei ole yleisen viranomaiskäytännön mukaan hyväksyttävästi todistettavissa. Turvapaikanhakijoita tulee vastaanottaa vain sellaisten kiintiöpakolaisten joukosta, jotka ovat jo rekisteröityneet aiemmin turvapaikanhakijaksi.

Vaadimme lisäksi, että perheenyhdistämisten perusteella ei myönnetä turvapaikkaa paitsi tapauksissa, joissa alunperin maahan saapuneella turvapaikanhakijalla on oma asunto ja hän on työllistynyt vähintään 6 kk ajan ja voidaan lisäksi katsoa, että hänestä tai hänen perheenjäsenistään ei koidu valtiolle taloudellista lisärasitetta.

Vaadimme muuttamaan Rajavartiolain (578/2005) 16§ pykälää, jossa nykymuodossaan todetaan:

Rajanylityspaikan väliaikainen sulkeminen
Valtioneuvosto voi päättää rajanylityspaikan sulkemisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Sisäasiainministeriö päättää tarvittavista välittömistä toimenpiteistä, kunnes valtioneuvosto ratkaisee asian.

Rajanylityspaikan sulkemisella ei saa estää Suomen kansalaiselle kuuluvaa oikeutta saapua maahan tai jokaisen oikeutta lähteä maasta eikä loukata vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin rajanylityspaikan sulkemista koskevan asian käsittelemisestä viipymättä poliisin, tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen kesken sekä asiaa koskevien ilmoitusten toimittamisesta Euroopan unionin asiainomaisille toimielimille ja muille valtioille.

Vaadimme muuttamaan Rajavartiolain (578/2005) 16§ pykälän muotoon:

Rajojen väliaikainen sulkeminen
Valtioneuvosto voi päättää rajojen sekä myös niin kutsuttujen sisärajojen sulkemisesta määräajaksi tai toistaiseksi, jos sulkeminen on välttämätöntä vakavan yleiselle järjestykselle, kansalliselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. Sisäasiainministeriö päättää tarvittavista välittömistä toimenpiteistä, kunnes valtioneuvosto ratkaisee asian.

Rajojen eikä sisärajojen sulkemisella ei saa estää Suomen kansalaiselle kuuluvaa oikeutta saapua maahan tai jokaisen oikeutta lähteä maasta eikä loukata vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön lainsäädännön piiriin kuuluvien henkilöiden oikeuksia eikä kenenkään oikeutta kansainvälisen, todetun suojelun saamiseen.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin rajojen sekä sisärajojen sulkemista koskevan asian käsittelemisestä viipymättä poliisin, tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen kesken sekä asiaa koskevien ilmoitusten toimittamisesta Euroopan unionin asiainomaisille toimielimille ja muille valtioille.

Perustelut

Suomen rajojen kontrollia tulee lisätä kuluneen vuoden aikana huomattavasti kärjistyneen siirtolaiskriisin johdosta.

Katsomme, että maahamme varsinkin ilman henkilöllisyyttä tulevat siirtolaiset edustavat Suomen nykyisistä kansalaisista koostuvalle kantaväestölle
1. huomattavaa, jopa ylivoimaista taloudellista rasitetta,
2. selvää terveydellistä uhkaa sekä
3. selvää turvallisuusriskiä.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Linkit muihin verkkosivuihin

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Mika Kotikoski


Edustajat

Mika Kotikoski


Varaedustajat

Katja Sonkamuotka