Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Hamppulaki

21.8.2015

1 723 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 723

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 21.2.2016.

Kansalaisaloitteen otsikko

Hamppulaki

Aloitteen päiväys

21.8.2015

Aloitteen muoto

Lakiehdotus

Oikeusministeriön asianumero

OM 138/52/2015

Aloitteen sisältö

Hamppulaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 LUKU
Yleiset säännökset

1 §
Yleistä

Tässä laissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään rikollisuutta ja väkivaltaa Suomessa sekä edesautetaan kansanterveyttä ja -taloutta.

2 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on:

1) taata hampun kaikkien lajikkeiden kasvatus ja niiden käyttö laillisina kasveina yksilön ja yhteiskunnan käyttöön niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla auttaa ensisijaisesti yksilöä ja sen jälkeen koko yhteiskuntaa.

2) vähentää ja ehkäistä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja, sekä alentaa rikollisuutta ja väkivaltaa Suomessa.

3) edesauttaa yksilön ja yhteiskunnan taloutta tarjoamalla vapauden liiketoimintaan hampun kaikkien lajikkeiden osalta ja näin saada tuloja ja verotuloja niitä tarvitseville.

3 §
Lain tavoite

Lain tavoitteena on varmistaa turvallisen hampun, hamppuvalmisteiden ja hampputuotteiden asianmukainen valmistus, myynti ja saatavuus Suomessa valtion, yksityisten yhtiöiden sekä yksilöiden toimesta.

4 §
Lain soveltamisala

Tämä laki koskee hampun, latinaksi Cannabis, kaikkia lajikkeita ja risteytyksiä kokonaisina kasveina sekä hampusta irrotettuja kasvin osia ja niistä valmistettuja ja jalostettuja tuotteita, sekä hampun kasvattamista, tuotteiden valmistusta, maahantuontia, maastavientiä, myyntiä ja muuta luovutusta, käyttöä, hallussapitoa ja kuljetusta sekä hampun, hamppuvalmisteiden ja hampputuotteiden mainontaa.

Tämä laki korvaa, kumoaa ja ylittää kaikki aikaisemmat lait, jotka koskevat millään tavalla hamppua, sen kaikkia lajikkeita ja risteytyksiä ja hampusta saatavia kaikkia raaka-aineita sekä jalostettuja tuotteita. Tätä lakia edeltävissä kaikissa laeissa, kuten huumausaine- ja lääkelaissa ja sen alaisissa huumausaine- ja lääkeluetteloissa ei enää oteta huomioon niitä termejä ja sanoja, jotka kuvaavat lajikkeesta riippumatta hampusta saatuja kasvin osia, johdannaisia sekä hampussa olevia ja saatavia kannabinoideja ja muita yhdisteitä, eikä niitä enää pidetä millään tavalla huumausaine-, lääkeaine-, kasvatus-, hallussapito- tai käyttörikoksina. Esim. sanoja ‘kannabis’, ‘marihuana’, ‘hashis’ jne. ei käytetä lakiteknisinä termeinä, vaan ‘hamppu’ käsitetään kokonaisena kasvina, jolla on monia eri lajikkeita ja niissä voi olla ‘kukintoa’, ‘hartsia’, ‘kuitua’ jne. sekä kannabinoideja, kuten ‘THC’, ‘CBD’, ‘CBN’, ‘CBG’ jne.

Hampun kasvatus ja käyttö lääkkeeksi omaan käyttöön on tämän lain nojalla jokaisen yli 18-vuotiaan sekä alle 18-vuotiaan hamppureseptin omaavan ihmisen yksityisasia omalla vastuulla. Hampusta saa valmistaa myyntiin yksilön elämänlaatua parantavia lääkkeitä, jotka ovat kaikki reseptivapaita yli 18-vuotiaille, kunhan kysymyksessä on ainoastaan hampusta saatu valmiste, eikä siinä ole lääkelain alaisen lääkeluettelon mukaisia muita lääkkeitä eikä hengelle vaarallisia myrkyllisiä aineita, eikä mitään muitakaan aineita. Mikäli myyntiin tarkoitettuun hamppuvalmisteeseen on lisätty joitain muita aineita, kuin mitä hampusta saadaan, on niistä kerrottava hamppuvalmisteen tuoteselosteessa tai ainesosaluettelossa.

5 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) hampulla kokonaista hamppukasvia, sen kaikkia osia ja kaikkia hampun eri lajikkeita ja risteytyksiä, sekä hamppuvalmisteita ja hampputuotteita.

2) hamppuvalmisteella hampusta irrotettuja osia sellaisenaan sekä niistä yhdessä tai erikseen muiden tuotteiden kanssa valmistettuja ja jalostettuja tuotteita, joita käytetään kehon sisäisesti tai ulkoisesti niin, että sen tarkoitus on imeytyä kehoon, kuten esim. siemenet, siemenöljy, hamppuproteiini, lehdet, kukinto, hartsi, uutteet, tinktuurat, rasvat ja muut terveyttä edistävät öljyt, hamppuruuat ja -juomat jne.

3) hampputuotteella hampusta valmistettuja ei kehoon imeytyviä tuotteita, kuten esim. paperi, vaatteet, köydet, polttoöljy, öljymaalit, muovit, komposiitit, saippuat, kosmetiikka jne.

4) hamppureseptillä lääkärin määräämää reseptiä, jossa on ilmoitettu lääkkeeksi tarkoitettu hamppu.

Suomen kielellä kasvi nimeltä ‘hamppu’ kuuluu kasvitieteessä heimoon: ‘hamppukasvit’, latinaksi ‘Cannabaceae’. Hamppu yleisenä lajikkeena tunnetaan latinan kielellä nimellä: ‘Cannabis sativa’. Hampun kolme päälajiketta ovat latinaksi ‘Cannabis sativa’, ‘Cannabis indica’ ja ‘Cannabis ruderalis’. Näiden lajikkeiden ja mahdollisesti muiden hampun sukuun kuuluvien lajikkeiden risteytyksiä on lukuisia ja tämä laki koskee kaikkia jo olevia ja tulevia risteytyksiä sekä hampun sukuun mahdollisesti löytyviä uusia lajikkeita ja alalajikkeita.


2 LUKU
Hampun kasvattaminen

6 §
Ikärajat

Hamppua saa kasvattaa yli 18-vuotias rajattomasti. Alle 18-vuotias saa kasvattaa hamppua omaan käyttöön, mikäli hänellä on lääkärin määräämä hamppuresepti.

7 §
Hampun kasvatus sisätiloissa ja ulkona

Hamppua saa kasvattaa sisätiloissa, kunhan huolehtii itse paloturvallisuudesta, vesiturvallisuudesta ja mahdollisesti muille ihmisille aiheutuvista hajuhaitoista. Hamppukasvien määrää ei ole rajattu.

Hamppua saa kasvattaa ulkona ilman rajoituksia.

8 §
Hampun kasvatuslupa

Hampun kasvattamiseen ei tarvitse mitään erityislupaa, eikä valtio, kunta, mikään viranomaistaho tai kukaan yksilö saa puuttua hampun kasvattamiseen millään lailla.

9 §
Seuraamukset rikkomuksista

Mikäli valtio, kunta, jokin viranomaistaho tai jokin yksilö rikkoo edellä mainitun 8 § 1 momentin kohtaa, joutuu se korvaamaan hampun kasvattajalle aiheutuneet vahingot rahallisesti niin, että se vastaa lain rikkomishetkellä Tilastokeskuksen tuoreimman julkistuksen palkkarakennetilaston mukaista kaikkien kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden kuukausittaista keskiarvoa jokaista hamppukasvia kohden.

3 LUKU
Hampun maahantuonti sekä maastavienti

10 §
Hampun maahantuonti sekä maastavienti ei kaupalliseen tarkoitukseen

Hamppua saa tuoda maahan ja viedä maasta rajattomasti ei kaupallisessa tarkoituksessa ilman erillistä ilmoitusta.

11 §
Hampun kaupallinen maahantuonti ja maahantuontilupa sekä maastavienti

Hamppua saa tuoda maahan kaupalliseen tarkoitukseen rajattomasti ilman erillistä maahantuontilupaa, maksettuaan ensin valtiolle verot.

Hampun maastavienti kaupalliseen tarkoitukseen vaatii ilmoituksen ja asiaan kuuluvat verot valtiolle.

4 LUKU
Hampun myynti ja muu luovuttaminen sekä välittäminen

Vähittäismyynti

12 §
Kunnan suostumus

Hamppua ja hamppuvalmisteita, joissa on enemmän kuin 0,8% THC-pitoisuus, saa myydä yli 18-vuotiaalle rajattomasti, sekä alle 18-vuotiaalle lääkärin määräämän hamppureseptin mukaan, asianmukaisissa liikkeissä, kahviloissa, ruokakaupoissa, kioskeissa, torikaupoissa ja kaikissa y-tunnuksen omaavissa yhtiöissä, eikä kunnalta tarvita tähän erillistä lupaa. Hamppuvalmisteita, joissa on enintään 0,8% THC-pitoisuus, sekä hampputuotteita saa ostaa ja käyttää kaikki.

13 §
Vähittäismyyntilupa

Hampun myyntiin ei tarvitse erityistä myyntilupaa. Hampun myynti on sallittua koko Suomessa mukaan lukien Ahvenanmaa.

Hampun myynti toimialana ja elinkeinona on kauppalain alainen ja sitä koskevat verotusasiat, kuitit, laadunvalvonta ja vastuu tuotteista samaan tapaan, kuin kaikkia yhtiöitä, jotka myyvät tuotteita ja elintarvikkeita.

Anniskelu

14 §
Anniskelupaikat ja -alueet

Hamppua saa myydä mikä tahansa yhtiö, jolla on y-tunnus missä päin Suomea tahansa milloin tahansa.

Hamppua saa myydä käteiskaupassa ilman kuitintarjoamisvelvollisuutta, jos toiminnan tilikauden liikevaihto on alle 8500 euroa, aivan kuten Suomen laissa 658/2013 on säädetty.

Hamppua saa myydä yhtiön omilla internetsivuilla ja sitä saa lähettää postissa yli 18-vuotiaille, jotka varmentavat henkilöllisyytensä. Hamppuvalmisteita, jotka sisältävät enintään 0,8% THC:ta, sekä hampputuotteita saa ostaa internetistä kaikki.

15 §
Muu luovuttaminen sekä välittäminen

Hamppua saa luovuttaa ja välittää rajoituksetta yli 18-vuotiaille ilmaiseksi.

Hamppua ei saa luovuttaa tai välittää alle 18-vuotiaalle, ellei kyseessä ole hengenhätä.

5 LUKU
Mainonta ja hinnoittelu

16 §
Mainonnan sääntely

Hamppua saa mainostaa vapaasti.

17 §
Hinnan ja hampun kannabinoidien ilmoittaminen

Hamppua myytäessä pitää hinta olla selkeästi esillä ja selkeästi ymmärrettävissä jokaisesta myytävästä tuotteesta.

Valtion, yksityisten yhtiöiden ja yksilöiden tekemissä myyntiin tarkoitetuissa hamppuvalmisteissa tulee selkeästi ilmoittaa kannabinoideista ainakin THC ja CBD prosenttiosuudet, jotka on testattu ja hyväksytty valtion tai virallisen tahon puolesta, sekä muut ainesosat, jos niitä on. Valtio ja virallisesti hyväksytyt tahot mahdollistavat asianmukaista korvausta vastaan hamppuvalmisteiden kannabinoidien prosenttiosuustestauksen jokaiselle, joka sitä palvelua haluaa käyttää, myös yksilöille.

6 LUKU
Hampun hallussapito ja kuljetus sekä varastointi

18 §
Hallussapito ja kuljetus

Hamppua saa olla rajattomasti hallussa yli 18-vuotiaalla sekä kuljetusvälineessä, jota hän kuljettaa. Alle 18-vuotias ei saa pitää hallussaan hamppua, jonka THC-pitoisuus ylittää 0,8%, ellei hänellä ole siihen lääkärin määräämää reseptiä.

19 §
Varastointi

Hamppua saa varastoida omistamiin tai hallussa oleviin varastoihin rajattomasti, kunhan paloturvallisuudesta ja mahdollisista hajuhaitoista on huolehdittu.

7 LUKU
Valvonta ja vastuu

20 §
Valmistajan ja käyttäjän vastuu

Hampun valmistajalla on vastuu tehdä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä turvallisia ja laadukkaita tuotteita.

Käyttäjällä on aina myös omavastuu hankkimastaan hampusta.

21 §
Tarkastus-, tiedonsaanti- ja rekisterinpitovelvollisuus

Valtiolla on velvollisuus tarkastaa hamppuja, hamppuvalmisteita ja hampputuotteita sekä ilmoittaa saaduistaan löydöistä ja pitää julkista rekisteriä niistä.

Yksilöillä on oikeus tehdä samoin.

8 LUKU
Hampun ostaminen ja käyttö

22 §
Ikärajat

Yli 18-vuotias saa ostaa hamppua ja käyttää sitä rajoituksetta.

Alle 18-vuotias saa ostaa hamppua, jos hänellä on lääkärin määräämä hamppuresepti siihen.
Alle 0,8% THC-pitoisuuden omaavaa hamppua saa ostaa kaikki.

Jos alle 18-vuotias käyttää tai pitää hallussaan hamppua, jossa on THC:ta yli 0,8% ilman asiaankuuluvaa hamppureseptiä, poliisilla on velvollisuus takavarikoida häneltä hamppu pois. Jatkotoimista poliisi käyttää omaa harkintaa, mutta alle 18-vuotiasta ei saa sakottaa, eikä häntä saa vangita hampun käytön ja hallussapidon perusteella.

23 §
Paikat ja alueet

Hamppua saa käyttää ja polttaa ulkoilmassa sekä riittävän hyvän ilmanvaihdon omaavissa sisätiloissa, jotka erikseen ilmoittavat hampun polton sallivuuden.

Sisätiloissa, joissa poltetaan hamppua, ei saa olla alle 18-vuotiaita ihmisiä.

24 §
Työpaikat ja hampun käyttö työaikana

Työnantajalla on oikeus kieltää työntekijältä hampun käyttö työaikana ilmoittamalla tästä kirjallisesti työsopimuksessa lukuun ottamatta hampun lääkereseptin omaavia henkilöitä. Muissa tapauksissa hampun käyttö työaikana sallitaan.

25 §
Liikenteessä ajaminen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla

Hamppua käyttänyt ajokortin omaava ihminen saa ajaa liikenteessä moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, jos hän ajaessaan on ajokunnossa ja noudattaa liikennesääntöjä ja yleistä varovaisuutta vaarantamatta kenenkään henkeä. Mikäli tällainen henkilö syyllistyy ajovirheeseen tai on vaaraksi itselleen ja/tai muille, on poliisilla silloin velvollisuus pysäyttää hänet ja estää häntä ajamasta, kunnes hän on taas selvästi ajokunnossa.

9 LUKU
Ohjaus ja valvonta

26 §
Ohjaus

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvonnan ylin johto ja ohjaus kuuluu jokaiselle Suomen kansalaiselle sekä jokaiselle ihmiselle, joka Suomessa asuu.

27 §
Valvonta

Tätä lakia valvoo ja suojelee Suomen poliisi.

10 LUKU
Voimaantulo

28 §
Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä toukokuuta 2016 klo 13:00

Perustelut

Tämä laki on ensimmäinen askel yksilön vapauden ymmärtämiseen ja kunnioittamiseen, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kehoonsa ja vapaus tehdä sille mitä hän haluaa missä ja milloin tahansa. Kysymys on elämän ja nimenomaan toisen ihmisyksilön elämän kunnioittamisesta ja tajuamisesta, että jokainen ihminen on oman elämänsä korkein auktoriteetti, jota ei voi eikä saa määrätä kukaan muu ulkopuolinen ihminen tai taho. Kun ihminen kunnioittaa toisen ihmisen elämää puuttumatta siihen fyysisesti millään tavalla, tulee hänen elämäänsä kunnioittaa samalla tavalla.

Suomen perustuslain 1 § 2 momentissa kirjoitetusta yksilön vapaudesta on hyvä ymmärtää yksilön oma vastuu omasta elämästään. Yksilö eli yksi ihminen, joka ymmärtää olevansa vapaa on aina vastuussa omista ajatuksistaan, sanoistaan ja teoistaan. Tätä vastuuta ei tule sysätä kenellekään muulle yksilölle, valtiolle tai jollekin muulle taholle. Yksilöllä on täten aina vapaus liittyä yhteen muiden yksilöiden kanssa ja tehdä heidän kanssaan yhteistyötä, kunhan koko ajan kunnioitetaan jokaisen yksilön vapautta, oli sitten ryhmässä tai ei.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi

Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Seppo Rautavirta


Edustajat

Seppo Rautavirta


Varaedustajat

Markus Järvinen