Sisältöön | Selaa aloitteita | Ohje | Tulosta

Tienkäyttömaksu ajoneuvoille jotka on rekisteröity muualle kuin Suomeen

25.2.2013

1 887 kannatusilmoitusta

Kannatusilmoituksia tässä palvelussa 1 887

Kuvaajassa näytetään vain Kansalaisaloite.fi-palvelussa kerätyt kannatusilmoitukset. Kuvaaja päivittyy vuorokauden vaihtuessa.
Voit upottaa kuvaajan omille verkkosivuillesi täältä.
Kannatusilmoitusten keruuaika on päättynyt 25.8.2013.

Kansalaisaloitteen otsikko

Tienkäyttömaksu ajoneuvoille jotka on rekisteröity muualle kuin Suomeen

Aloitteen päiväys

25.2.2013

Aloitteen muoto

Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä

Oikeusministeriön asianumero

OM 35/52/2013

Aloitteen sisältö

Ehdotamme että muualla kuin Suomessa rekisterissä olevalla (eli sellaisella joka ei maksa Suomeen ajoneuvoveroa) ajoneuvolla Suomessa liikennöivä velvoitettaisiin maksamaan Suomeen tienkäyttömaksua, niin etteivät koko ajan lisääntyvän ulkomaisten ajoneuvojen liikennöinnin aiheuttamat kustannukset jäisi kokonaan suomalaisen tienkäyttäjän maksettavaksi.

Perustelut

Suomalainen tienkäyttäjä osallistuu tienpidon kustannuksiin maksamalla Suomeen ajoneuvoveroa.
Tienpidon kustannuksia tulisi saada myös muualle rekisteröidyiltä ajoneuvoilta, jotka kustannuksia ovat aiheuttamassa.
Esimerkiksi suomalaisen kuljetusliikkeen liikennöidessä Ruotsissa, tulee olla maksettuna ajoneuvokohtainen tiemaksu joka on noin 8 euroa vuorokautta kohti.
Aiemmin tiemaksu maksettiin maahan saapuessa esimerkiksi huoltoasemalla. Nyt suuri osa käyttäjistä maksaa tiemaksun internetin kautta luottokortilla tai polttoaineyhtiön maksukortilla.
Poliisi valvoo tiemaksun maksamista samaan tapaan kuin Suomessa ajoneuvoveron maksamista. Jos maksu on laiminlyöty, poliisi estää liikennöinnin kunnes maksut ja laiminlyönnistä aiheutuneet sanktiot on maksettu.

Aloitteen taloudellinen tuki

Ei ole

Kannatusilmoitusten keräystavat

  • Kansalaisaloite.fi
  • Paperilomakkeet

Tähän mennessä muualla kerättyjen kannatusilmoitusten yhteismäärä

Kerääjän ilmoittama arvio: 0 kpl


Vastuuhenkilöt

Vireillepanijat

Anne Pykälistö


Edustajat

Anne Pykälistö


Varaedustajat

Pertti Lindqvist